Kort

Raad stemt unaniem in met plan kwaliteitsafspraken

De Hogeschoolraad (HSR) stemde woensdag 11 maart unaniem in met het plan over kwaliteitsafspraken van het college van bestuur. Ook ging de raad akkoord met onder meer de plannen voor ‘HU gemeenschapsvorming’ (HUGS) en de ‘digitale leeromgeving’.

Met de kwaliteitsafspraken kan de hogeschool de komende jaren tientallen miljoenen euro’s voor onderwijsverbetering krijgen van het ministerie. Dit vormt de compensatie voor het afschaffen van de basisbeurs. Verwachting is dat de definitieve goedkeuring van het ministerie in november komt .