Nieuws

Raadsleden matig tevreden over bestuurders HU

De medezeggenschappers binnen de HU zijn niet erg te spreken over de bestuurders binnen de hogeschool. Dat blijkt uit een enquête van de Monitor Medezeggenschap van onder meer studentenorganisatie ISO.

De landelijke uitkomst van het onderzoek onder twaalfhonderd raadsleden van hogescholen en universiteiten is medio juni al bekendgemaakt tijdens de Dag van de Medezeggenschap. Sinds kort is ook een benchmark beschikbaar waarbij de resultaten van individuele instellingen worden vergeleken met de landelijk gemiddelde score van hogescholen of universiteiten.

Op de vraag hoe tevreden de raadsleden (van de Hogeschoolraad en faculteitsraden) binnen de HU zijn over het functioneren van bestuurders (zoals college van bestuur en faculteitsdirecteuren) is een grote groep ‘matig tevreden’: 42 procent, tegenover landelijk 26 procent. Ronduit ‘ontevreden’ is 27 procent (landelijk 10 procent). De categorie ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ komt bij de HU uit op 31 procent (landelijk 63 procent).

Afspraken
Verder valt op dat de relatie tussen de raden en bestuurders bij de HU door de bank genomen koeltjes afsteekt bij veel andere hogescholen. Op de vraag of bestuurders zich open en constructief opstellen zegt 33 procent van wel (landelijk is het percentage 66 procent) en 17 procent van niet (landelijk 7 procent). De helft van de raadsleden binnen de HU zegt: soms wel, soms niet (landelijk 27 procent).

Ook over het houden aan afspraken door bestuurders, het wederzijds vertrouwen en de betrokkenheid van de raden bij de besluitvorming oordelen de medezeggenschappers binnen de HU negatiever dan het gemiddelde bij hogescholen.

Conflict
De relatief negatieve score van de HU kan mogelijk verklaard worden door de periode waarin de enquête werd gehouden. De vragenformulieren zijn in maart van dit jaar naar de medezeggenschappers verstuurd; in die tijd was de Hogeschoolraad met het college in een conflict verwikkeld vanwege de bezuinigingen en harmonisatie bij HU Diensten. Die operatie leidde ook tot protesten op sommige faculteiten.

De Monitor Medezeggenschap wordt in ieder geval de komende twee jaar herhaald. Dan zal blijken of raadsleden en bestuurders nader tot elkaar zijn gekomen.