Nieuws

Rechter: campuscontract onredelijk

De Amsterdamse kantonrechter vindt het onredelijk dat studentenhuisvester Duwo zijn huurders met terugwerkende kracht een campuscontract laat tekenen. Het kantongerecht Delft keurde dat beleid eerder wel goed.

Studenten die woonruimte huren van Duwo krijgen sinds 2007 een contract waarin staat dat ze hun kamer binnen zes maanden na afstuderen of studiebeëindiging moeten verlaten. Ook andere studentenhuisvesters, waaronder de Utrechtse SSH, hanteren dit campuscontract, dat bedoeld is om de doorstroming te bevorderen.

Duwo ging echter een stap verder en stelde zijn – veelal afgestudeerde – huurders met een oud contract voor de keuze om te vertrekken of een campuscontract te tekenen. In het Amsterdamse Uilenstede werden 29 huurders aangeschreven van wie er uiteindelijk vier beide opties weigerden.

De Amsterdamse kantonrechter stelde de vier vorige week in het gelijk. Ze hadden ‘een huurcontract voor onbepaalde tijd getekend in een tijd dat het geen voorwaarde was om student te zijn’.

Bovendien zou uit de door Duwo aangehaalde literatuur blijken dat er sinds het einde van de jaren tachtig ook ‘andere jongeren’ in onzelfstandige woonruimten van het Uilenstedecomplex werden gehuisvest. Met andere woorden: ‘de gesloten huurovereenkomst geldt als een "gewone" huurovereenkomst voor "gewone" woonruimte’. Het door Duwo aangeboden campuscontract zou de huurder zijn huurbescherming ontnemen en daarom onredelijk zijn.

De kantonrechter in Delft oordeelde in februari anders. Die vond dat Duwo wel het recht had had om oude huurovereenkomsten van Delftse huurders om te zetten in campuscontracten en zo de doorstroming te bevorderen.

Heleen de Vreese van Duwo laat weten dat er gezien de tegenstrijdige uitspraken van de kantonrechters beroep zal worden aangetekend. Die procedure zal naar schatting minstens een half jaar in beslag nemen.