Nieuws

Rechter: HU mag docent zonder master ontslaan

Foto: Partij Woodpack

De Hogeschool Utrecht mag een arbeidsovereenkomst met een docent die zijn master niet op tijd heeft gehaald ontbinden. De docent is vanwege het ontbreken van een dergelijke diploma niet geschikt voor het uitoefenen van zijn functie, oordeelt de rechter.

Dat staat in het vonnis van de kantonrechter dat maandag 9 oktober is gepubliceerd. De docent is sinds 2007 in dienst van de hogeschool. De HU wil dat alle docenten in 2020 een masteropleiding hebben gevolgd.

In een ‘studieovereenkomst’ is bepaald dat de docent een masteropleiding zou volgen en die eind 2010 zou afronden. In 2008 is hij inderdaad begonnen met een studie aan de NCOI. De studiekosten kwamen voor rekening van de HU en ook werd hem voor een aantal uren vrijstelling verleend.

Uitstel
Het lukte de docent niet om de masterstudie af te ronden, waarna hij uitstel kreeg. Omdat een diploma de daaropvolgende jaren uitbleef, kreeg hij meerdere keren een onvoldoende voor zijn beoordeling. Hij wordt niet meer geschikt geacht voor zijn functie en zal naar een andere baan moeten omzien. Mocht die niet beschikbaar zijn dan zou ontslag kunnen volgen.

Sinds augustus 2016 is bepaald dat de docent onder meer geen examinator en afstudeerbegeleider meer mag zijn en ook is er geen andere baan beschikbaar. Redenen voor de HU om hem in juni 2017 te kennen te geven hem bij de kantonrechter zo spoedig mogelijk voor ontslag voor te dragen.

Onvoldoende beoordeling
De docent vindt dat er geen redelijke grond bestaat voor ontbinding van het arbeidscontract. Het hebben van een master is niet nodig om zijn functie uit te kunnen voeren, vindt hij. Het is in zijn ogen niet terecht dat hij daarom een onvoldoende beoordeling heeft gekregen. Hij is een goede docent en geliefd onder studenten, stelt hij. Hij eist een flinke schadevergoeding en doorbetaling van het salaris tot zijn pensioen.

De kantonrechter oordeelt dat de HU voldoende heeft onderbouwd dat de docent vanwege het ontbreken van een master niet geschikt is als docent. Het niet halen van een master heeft herhaaldelijk geleid tot een onvoldoende beoordeling. Daarmee is er volgens de rechter sprake van ‘disfunctioneren’. De HU heeft de docent voldoende ruimte geboden om de master af te ronden. Zijn verweer dat hij nog tot 2020 de tijd heeft om een master te halen, vindt de rechter niet relevant: de aanvankelijke afspraak is van 2010.

Transitievergoeding
Het ontslag kan per 1 december 2017 ingaan. De docent heeft recht op een ’transitievergoeding’ van zo’n 18.000 euro. De HU kan nog tot 13 oktober besluiten de ontslagaanvraag in te trekken.

Voor zover bekend is er bij de HU geen andere zaak waarbij een docent is ontslagen vanwege het niet halen van een master. Wel is twee jaar geleden een docent naar een andere hogeschool vertrokken omdat zijn tijdelijke aanstelling niet omgezet werd in een vaste aanstelling vanwege het ontbreken van een masterdiploma.

De personen op de foto staan los van het artikel.