Nieuws

Rechter moet zich uitspreken over hoogte collegegeld

Blijdschap bij studenten die vechten tegen het hoge collegegeld voor tweede studies. Ze hebben het hoger beroep gewonnen in hun zaak tegen acht universiteiten. De civiele rechter moet nu een uitspraak doen over de hoogte van het instellingscollegegeld.

Volgens de stichting SCAU (Stichting Collectieve Actie Universiteiten) hanteren de universiteiten hoge tarieven voor hun opleidingen zonder zich te verantwoorden. Bovendien overlegden de universiteiten met elkaar over de hoogte van het collegegeld, zodat ze zich ook schuldig zouden maken aan kartelvorming.

Bezwaar
De groep studenten spande een zaak aan bij de civiele rechter, maar die verklaarde de stichting SCAU in januari 2013 niet ontvankelijk. Studenten kunnen immers bezwaar maken tegen de hoogte van het collegegeld en daarna in beroep gaan bij de rechters van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), oordeelde de rechtbank toen.

Tegen die redenering heeft SCAU nu met succes geprotesteerd. Alleen studenten kunnen immers naar het CBHO, maar die hebben zich dan al ingeschreven. Aspirant-studenten, die het hoge collegegeld niet willen betalen, zouden nergens hun recht kunnen halen.

Rechtsbescherming
De rechtbank gaat mee in die redenering. Uit het vonnis: 'Het hof neemt tot uitgangspunt dat ook een aanstaande student, dat wil zeggen een nog niet-ingeschreven persoon, recht heeft op een goede rechtsbescherming.'

De zaak wordt eind september inhoudelijk behandeld door de rechter. De universiteiten kunnen in tussentijd in cassatie gaan tegen deze uitspraak.