Achtergrond

Redactioneel: Zuur

Een master volgen is voor 80 procent van de universitaire studenten vanzelfsprekend na het halen van hun bachelor. Je gaat in feite door op het pad dat je al ingeslagen was en zonder die master is je papiertje een stuk minder waard. Afgestudeerde hbo’ers met een masterambitie moeten vaak nog een hobbel nemen in de vorm van een premaster, alvorens ze kunnen doorstromen naar een universiteit. De hbo-masters die de hogescholen aanbieden worden maar voor een klein gedeelte bekostigd en daarmee voor velen onbetaalbaar. Voor de journalistiekmaster die in februari 2011 in Utrecht van start gaat, leg je al gauw zo’n 14.000 euro neer in 2.5 jaar. 

Wat is een master waard op de arbeidsmarkt en waar hebben werkgevers behoefte aan? In de masterspecial in dit nummer speciaal gemaakt voor studenten met masteraspiraties wordt antwoord gegeven op die vragen. Wil je het meeste verdienen en snel een baan, dan is tandheelkunde de meest aangewezen studie, blijkt uit cijfers. Voor het hbo geven de masters  advanced nursing, leren en innoveren, hbo lerarenopleidingen en voortgezette kunstopleidingen goede arbeidsmarktperspectieven.

De overheid stimuleert doorstuderen, leven lang leren, want dat is belangrijk voor onze kenniseconomie. Geleerden roepen al jaren dat Nederland achterop dreigt te raken wereldwijd, als we niet meer  investeren in innovatie en kennis.

Wel zuur als je bedenkt, dat studenten die na afstuderen een tweede bachelor of master willen volgen en daarmee een bijdrage leveren aan die kenniseconomie, daar flink voor in de buidel moeten gaan tasten. Door nieuwe wetgeving loopt het collegegeld voor een tweede bachelor op tot wel 7000 euro. Een master kan nog veel verder oplopen. Onderwijsinstellingen hebben verzuimd om studenten goede informatie te geven over de wetswijziging en komen van een koude kermis thuis. Volgens ISO en LSvB gaat het hierbij maar om een paar duizend studenten. Dus de besparing zal niet van deze groep komen. Wel dupeert de overheid studenten met ambitie die we in dit land hard nodig hebben.