Nieuws

René Versteegh nieuwe Ombudsman bij de HU

René Versteegh, oud-voorzitter van de Hogeschoolraad (HSR), is per 15 mei benoemd tot Ombudsman van de HU. Hij volgt interimmer Iris Kist op, die per 1 juni vertrekt.

Dat meldt het college van bestuur in een bericht op de HU-site. De benoemingsadviescommissie was unaniem in haar advies voor Versteegh. Hij krijgt een fulltime aanstelling. Tot het begin van dit jaar werkte de HU met drie parttime Ombudsmannen, die elk een aanstelling hadden voor een dag in de week. De tijdelijke contracten werden niet verlengd, waarna interimmer Kist aantrad.

Ongerustheid
Versteegh begon in 1985 bij de HU als hogeschooldocent. Van 2007 tot 2014 was hij voorzitter van de Hogeschoolraad (toen nog Centrale Medezeggenschapsraad geheten). Hij is oprichter en was voorzitter van de Vereniging Medezeggenschap Hogescholen (VMH). Momenteel is hij projectmanager van de prebachelor ICT, een pilot voor vluchtelingstudenten.

De HSR sprak eind vorig jaar zijn ongerustheid uit over het niet verlengen van de contracten van de Ombudsmannen. Dit kon uitgelegd worden als het aan de kant zetten van personen die zich kritisch uitlaten, opperde de HSR. Twee Ombudsmannen uitten in een interview in Trajectum stevige kritiek op de manier van bezuinigingen bij HU Diensten.

‘Het college van bestuur hecht veel waarde aan de functie van Ombudsman; zeker in tijden van transitie is de aanwezigheid van een Ombudsman van groot belang’, staat in het bericht op Sharepoint.