Kort

Restauratie Domtoren eerder klaar, steigers al snel weg

De restauratie van de Domtoren in Utrecht is eerder klaar dan gepland, namelijk in april 2024 in plaats van november 2024. Over twee maanden worden de eerste steigers al weggehaald. In de zomer van 2023 begint de afbouw van de steigers rond de lantaarn. In april 2024 zouden alle steigers weg moeten zijn en in augustus van dat jaar moet ook de bouwplaats verdwenen zijn.

De toren staat in de steigers sinds 2017. In 2020 begon de huidige opknapbeurt. Er wordt van bijna 10.000 stenen bekeken of ze zijn aangetast en/of moeten worden vervangen door een nieuwe steen. Voor de restauratie werd een budget van 37,2 miljoen euro beschikbaar gesteld.