Nieuws

Roeiverenigingen teleurgesteld na nieuw uitstel van plannen voor Polder Rijnenburg

Foto: Kees Rutten

De Utrechtse roeiverenigingen zijn zwaar teleurgesteld over de conclusie van de gemeente. Die stelt dat roeiwater in Rijnenburg, ten zuiden van de A12 en ten westen van de A2, financieel niet haalbaar is. Maar daarbij is niet goed gekeken naar wat watersport- en recreatiegebied Rijnenburg ‘op maatschappelijk en ecologisch gebied kan opleveren voor de stad en regio Utrecht’, schrijven de verenigingen in een gezamenlijke brief.

Het college stelt dat de aanleg van roeiwater in Polder Rijnenburg, waar de roeiverenigingen al jaren voor pleiten, te duur is. ‘Een gemiste kans’, aldus onder meer roeiverenigingen Orca en Triton. ‘In de haalbaarheidsstudie worden de volledige kosten voor de aankoop van grond en het graven van de baan namelijk toegerekend aan het roeien, terwijl watercompensatie nodig is.’

‘Dit houdt in dat het verharde oppervlak dat ontstaat bij het bouwen van woningen en bijbehorende infrastructuur moet worden gecompenseerd in de vorm van water. De aanlegkosten zijn hierbij dus minimaal voor de samenleving, terwijl het de maatschappij wél veel oplevert, wanneer dit gebeurt in de vorm van een groot watersport- en recreatiegebied.’

Bruggen

Er is steeds minder roeiwater voor de roeiers op het Merwedekanaal. In de plannen die vorige week werden gepresenteerd, blijkt dat er vijf extra bruggen komen op het water. Die bruggen leveren een probleem op voor de roeiers.

‘Met name voor de topsporters is het een probleem’, legde Orca-voorzitter Ross Goorden Trajectum eerder al uit. ‘Voor recreatieve roeiers is even wachten bij een onderdoorgang nog niet zo’n ramp, maar de topsporters moeten kilometers maken. Het is een wat technisch verhaal, maar de roeiers moeten voor hun training naast elkaar varen en lange afstanden in dezelfde hartslagzone afleggen. Dat gaat niet met die bruggen.’

De toekomst van het roeien staat volgens Orca en Triton op het spel. ‘Eigenlijk kunnen wij door alle werkzaamheden en met die nieuwe bruggen niet meer doen wat de kern van onze vereniging is: topsport bedrijven. De ambitie om Olympische atleten af te leveren komt daarmee in gevaar.’

Olympiërs

De roeiverenigingen roepen de gemeente in hun brief nogmaals op ‘om te kiezen voor een integrale aanpak mét roeiwater in Rijnenburg en voor bescherming van het Merwedekanaal, om zo de roeisport te behouden voor Utrecht’. De recreanten kunnen dan blijven roeien op het Merwedekanaal, de topsporters kunnen uitwijken naar Rijnenburg.

Triton-voorzitter Mats Vervoorn:  ‘Op die manier kunnen we Olympiërs afleveren, maar kunnen we ook groeien in de breedte. Roeien is een sport die namelijk een belangrijke functie voor de regio vervult. Bovendien is roeien bij uitstek een sport die je je hele leven, dus ook als je ouder bent, kunt blijven doen. Binnen een sportieve gemeente past dit perfect. Er is géén reden te bedenken waarom we dit niet nu zouden realiseren. Ja, het kost geld, maar het draagt bij aan een sportieve stad, creëert hier ruimte voor de werkzaamheden en zorgt ervoor dat de wedstrijdroeiers door kunnen gaan. Het is de laatste realistische plek voor ons.’

Mogelijk komt het plan voor alternatief roeiwater in Polder Rijnenburg weer op de agenda, maar alleen als er grootschalige woningbouw komt in de polder. Dan kan er volgens het college geld worden losgetrokken bij publieke en private partijen die een financieel belang hebben bij de ontwikkeling van Rijnenburg.