Nieuws

Rotte Appel-award voor de HU

De Hogeschool Utrecht ontvangt dit jaar de Rotte Appel-award. Dit is een aanmoedigingsprijs voor besturen van universiteiten en hogescholen die slecht omgaan met medezeggenschap.

De twijfelachtige eer volgt uit een onderzoek onder actieve medezeggenschappers van hogescholen en universiteiten. Zij zijn gevraagd naar hun tevredenheid over de ondersteuning, het tijdig betrekken van de raden bij besluiten van de besturen en de mate waarin besturen open staan voor initiatieven vanuit de medezeggenschap.

Collegevoorzitter Jan Bogerd (rechts op de foto) nam de oorkonde woensdagmiddag 1 juni in ontvangst. Hij zei het 'niet leuk' te vinden maar dat het 'niet helemaal onverwacht' kwam. Hij wees daarbij op het conflict van het college met de Hogeschoolraad over de begroting. Als tegenzet overhandigde hij aan een vertegenwoordiger van de organisatie van het onderzoek een kist met 'frisse en fruitige' appels.

De prijs wordt sinds 2014 uitgereikt door het universitaire Landelijke Overleg Fracties (LOF) en de hogescholenvariant Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). Zij willen de besturen van instellingen stimuleren tot een beter klimaat op het gebied van medezeggenschap. Eerdere 'winnaars' waren de Hogeschool Leiden en Stoas Vilentum Hogeschool in Wageningen.

Ontevreden over invloed
In een persbericht schrijven de organisatoren over de HU: ‘Op zowel centraal als decentraal niveau is de medezeggenschap ontevreden over hun invloed op beslissingen. Er moet soms jarenlang worden gestreden voor het bewerkstelligen van minimale veranderingen, aldus één van de respondenten. Daarnaast worden reactietermijnen met enige regelmaat overschreden.’ Het rapport van het onderzoek is niet openbaar.

‘Voor de rest zijn ze voor het grootste deel ontevreden over de tijd die ze krijgen voor het raadswerk en wordt ook de invloed als zeer beperkt ervaren’, verduidelijkt SOM-bestuurslid Gijsbert Brinkman, zelf alumnus en voormalig medezeggenschapper aan de HU.

Betrokkenheid verbeteren
LOF en SOM hopen dat de hogeschool de dubieuze prijs aangrijpt om de ‘betrokkenheid te verbeteren’ en te werken aan ‘een betere medezeggenschapscultuur’.

Cees Braas, voorzitter van de Hogeschoolraad van de HU, wijst erop dat het onderzoek van SOM en LOF niet helemaal representatief is en deels stoelt op interpretatie. Hijzelf heeft een dubbel gevoel bij de medezeggenschap aan de hogeschool. ‘Aan de ene kant is de relatie met het bestuur best goed maar aan de andere kant hebben we te maken met moeizame processen.’

Positieve variant
Toch kwam ook uit de Medezeggenschapsmonitor van studentenorganisatie ISO uit 2015 naar voren dat medezeggenschappers niet erg te spreken waren over bestuurders van de HU. ‘Als dit beeld in de monitor van dit jaar bevestigd wordt dan moeten we ons afvragen wat er aan de hand is en hoe dit verbeterd kan worden’, oppert Braas.  

De Rotte Appel kent ook een positieve variant voor de instelling die uitblinkt in de omgang met medezeggenschap: de Toffe Peer. Die wordt dit jaar toegekend aan hogeschool Saxion. De voorzieningen zijn goed geregeld en het bestuur betrekt de medezeggenschap er in een vroeg stadium bij, meldt het persbericht. Een ‘speciale vermelding’ krijgt de Universiteit van Amsterdam vanwege de verbetertrajecten die zijn ingezet na de Maagdenhuisbezetting.

UPDATE
Reactie college van bestuur:

"Het college van bestuur van de HU betreurt de uitslag van deze enquête en hoort graag waar volgens de studenten ruimte voor verbeteringen nodig zijn. De uitslag is niet geheel onverwacht. Het moge duidelijk zijn dat de HU een roerige fase achter de rug heeft vanwege een verandertraject bij de ondersteunende diensten. Ervaringen die zijn opgedaan en de opbrengst uit de vele gesprekken die worden gevoerd met medewerkers, oud medewerkers en studenten, neemt het bestuur mee in de organisatieverandering die nu gaande is.
Het college van bestuur ontvangt dan ook graag van SOM de bevindingen van het onderzoek op basis waarvan de prijzen voor medezeggenschap zijn uitgereikt: ‘We zijn geïnteresseerd in de vraagstelling en beantwoording van deze enquête. Deze bevindingen zijn relevant om te weten of en waar acties nodig zijn of samen te constateren dat verbetermaatregelen al zijn ingezet. Daarnaast zijn we benieuwd hoe de uitkomsten van deze enquête zich verhouden met de uitkomsten van de Landelijke Medezeggenschapsmonitor, die volgende week worden gepresenteerd.’"