Nieuws

Salarisplafond voor bestuurders

Het kabinet wil een salarisplafond instellen voor bestuurders van hogescholen en universiteiten van maximaal 130 procent van het ministerssalaris. Dit is inclusief pensioenbijdragen en onkostenvergoeding 223.666 euro.

De regel gaat niet gelden voor huidige contracten van de bestuurders, maar wel wanneer zij worden herbenoemd. De meeste bestuurders hebben tijdelijke contracten, voor een periode van gewoonlijk vier jaar.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt de nieuwe wet niet streng genoeg. ‘Waarom zou een onderwijsbestuurder meer moeten verdienen dan zijn eigen baas, de minister van onderwijs?’ In het debat over het wetsvoorstel zal hij pleiten voor een verlaging van de salarisnorm.

Verder wil hij alle bestuurders weer terugbrengen in de cao, zoals dat tot het eind van de jaren negentig het geval was. ‘Als je het goed regelt en de salarisverschillen lopen niet te ver uiteen, dan heb je helemaal geen maximumnorm meer nodig.’

De bestuurders van hogescholen en universiteiten hebben nu eigen – meer marktconforme – arbeidsvoorwaarden, die worden afgesproken met de raad van toezicht. Ze worden tijdelijk benoemd, in tegenstelling tot ander onderwijspersoneel, dat een vaste aanstelling heeft.