Selectie aan de poort: goed idee?

In de rubriek Heb ik iets gemist? doen derdejaarsstudenten journalistiek een zoektocht naar trends en hypes, bijzondere gebeurtenissen en speciale bijeenkomsten. Met als terugkerende vraag: Heb ik iets gemist? Ditmaal: is selectie aan de poort zinvol?

Vanaf de zomer van 2013 wil de Universiteit Utrecht matching-gesprekken voeren met iedereen die aan de universiteit een opleiding wil gaan volgen. Daarop volgt een dringend advies om al dan niet voor de studie te kiezen. Is deze selectie aan de poort een goede zaak?