Nieuws

Seminarium moet in twee jaar bezuinigen

Het Seminarium voor Orthopedagogiek krijgt twee jaar de tijd om twintig fulltime arbeidsplaatsen te bezuinigen door natuurlijk verloop. Lukt dit niet, dan start begin 2017 een reorganisatie.

Dit heeft Nelleke Eelman, directeur van het instituut, woensdag 11 maart in een mail aan het personeel laten weten. Het Seminarium kampt met financiële tekorten door onder meer een terugloop in studentenaantallen, tegenvallende opbrengsten bij contractonderwijs en een relatief grote inzet van freelancers.

Organisatieplan
Om deze tekorten het hoofd te bieden, is een organisatieplan opgesteld dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de faculteitsraad. Het college van bestuur heeft de maatregelen in het plan vorige week donderdag besproken met de vakbonden. Die zijn ‘in principe’ akkoord en zullen na nader overleg over twee weken een definitief oordeel vellen.

De bedoeling is dat er in 2017 een sluitende begroting komt. Om dat te bereiken, wordt de organisatie efficiënter ingericht, gaat de stofkam door het assortiment van cursussen en masters en komt er een reductie van het aantal personeelsleden. Dat laatste moet in 2015 en 2016 gebeuren door ‘natuurlijk verloop, maatwerktrajecten (vaststellingsovereenkomsten), begeleiden van werk naar werk en beëindigen van aflopende contracten’, staat in de mail.

Vakbonden
Met de vakbonden is afgesproken om voor de meivakantie tot een aantal spelregels te komen voor de manier waarop de bezuinigingen worden doorgevoerd. Die afspraken gelden overigens HU-breed en moeten ervoor zorgen dat ‘de vrijwilligheid van het afsluiten van de maatwerktrajecten gewaarborgd wordt’. Verder meldt de brief: ‘Als de vraag vanuit de onderwijsmarkt en de omzet niet stabiliseren dan wordt met ingang van 2017 een periode voorzien van gedwongen ontslag op basis van een sociaal plan. Dan zal er een reorganisatie worden doorgevoerd.’

De faculteit Educatie is een Sharepointsite Toekomstbestendig SvO (inloggen) gestart met informatie over de ontwikkelingen bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. Ook staat een informatiebijeenkomst gepland op 27 maart van 11.00 tot 12.00 uur in medewerkersruimte 2.081 van de faculteit.