Kort

Sportcentrum Olympos blijft op de bestaande locatie in het USP

Er is meer duidelijkheid over de toekomstige locatie van sportcentrum Olympos in het Utrecht Science Park: Een nieuw gebouw verschijnt op nagenoeg dezelfde plek als nu. In 2028 is het huidige gebouw van Olympos afgeschreven en moet er nieuwbouw komen.

Een verhuizing naar het parkeerterrein aan de Padualaan en de velden ernaast is daarbij van de baan, schrijft universiteitsplatform DUB. Die locatie was een idee van bijvoorbeeld collegevoorzitter Anton Pijpers van de universiteit. Het besluit is al in mei genomen, maar gisteren pas gepubliceerd. Er volgt nog een onderzoek naar de financiering van de nieuwbouw en uitbreiding van de velden.

Eerder al was de verhuizing van Olympos als onhaalbaar bestempeld in de Omgevingsvisie Utrecht Science Park, die de gemeenteraad in september 2022 aannam. Een nader onderzoek naar de gewenste locatie van Olympos maakte duidelijk dat de bestaande locatie het meest geschikt is.