Nieuws

Sportverenigingen bereiken na drie jaar een akkoord, extra subsidie naar Olympos

De Hogeschool Utrecht betaalt vanaf komend jaar 27.000 euro extra aan sportcentrum Olympos. Ook de Universiteit Utrecht draagt bij, in totaal krijgt het sportcentrum in De Uithof 145.000 euro extra aan subsidies.

Het bedrag is een aanvulling op de jaarlijkse bijdrage van 1,9 miljoen voor Mesa Cosa, de stichting die sinds 1991 Olympos beheert. Mesa Cosa krijgt geld van de HU en UU, en verdeelt dat vervolgens onder studentensportverenigingen.

In de loop der jaren ontstonden er tekorten, omdat de subsidies van de HU en de gemeente terugliepen. Daarom besloot Mesa Cosa in 2015 de OlymPas in te voeren, een systeem waarbij verenigingen de verplichting kregen een pas voor hun leden af te nemen. Subsidie werd sindsdien toegekend aan de hand van het aantal pashouders bij de verenigingen.

Universele sportpas

Deze aanpak leidde tot onvrede onder watersportverenigingen Orca, Triton (roeien), Histos (zeilen) en Spin (surfen en boarding). Zij beschikken immers over hun eigen faciliteiten en maken geen tot weinig gebruik van de velden en gebouwen van Olympos, zo was hun redenering. 

Afgelopen weekend maakten deze verenigingen bekend toch een akkoord te hebben bereikt over een nieuwe samenwerking. De sportpas wordt universeel, en niet alleen voor Olympos-leden. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht ondersteunen met de nieuwe subsidies dit akkoord.