Nieuws

HU en universiteit willen meer subsidie voor Olympos

Leden van de studenten rugbyclub RUS in actie / foto: Kees Rutten

De HU en Universiteit Utrecht willen de komende jaren meer subsidie betalen aan studentensportcentrum Olympos. De hogeschool stelt een verhoging van 27.000 euro per jaar voor en de universiteit denkt aan 95.000 extra. Voorwaarde is dat de vier watersportverenigingen de sportkaart OlymPas voortaan gaan afnemen voor een deel van hun leden.

Universiteit en hogeschool betalen jaarlijks de stichting Mesa Cosa. Die op haar beurt exploiteert het sportcentrum Olympos en verstrekt subsidies aan tientallen studentensportclubs. De HU trekt hiervoor drie ton uit terwijl de universiteit 1,6 miljoen euro bijdraagt. Ter nuancering: een flink deel van de bijdrage komt terug bij de universiteit doordat Olympos de gebouwen en velden huurt van de UU. 

Het voorstel voor de extra subsidie komt bovenop de bestaande bijdrages. Hiermee lijken de twee instellingen te kiezen voor optie 3 uit de nota ‘Bijdrage HU/UU aan Mesa Cosa 2020-2023’. Daarin is de subsidie voor de studentensport voor de komende drie jaar vastgelegd. Een andere mogelijkheid is de omvorming van stichting Mesa Cosa tot een BV. Maar dat blijkt financieel niet aantrekkelijk. Weer een andere optie is continuering van de huidige situatie. Daarin zijn de vier watersportverenigingen geen lid van Mesa Cosa/Olympos, nemen ze de OlymPas niet af en krijgen ze geen subsidie.

Flinke tekorten

Om deze situatie te begrijpen, moeten we terug in de tijd. Mesa Cosa fungeert al sinds 1991 als beheerder van Olympos en subsidiegever van studentensportverenigingen. Zij krijgt daarvoor geld van de HU en UU (en voorheen de gemeente Utrecht). In de loop der jaren ontstonden flinke tekorten, die opliepen door teruglopende subsidies van de  HU en de gemeente. De universiteit stak destijds juist meer middelen in studentensport.

Om het jaarlijks tekort van zo’n 2,5 ton het hoofd te bieden, besloot Mesa Cosa tot een ander systeem van subsidiëring van de verenigingen. Het oude systeem was immers uitgegroeid tot een ondoorzichtig geheel. In 2015 werd daarom de OlymPas voor het gebruik van sportcentrum Olympos geïntroduceerd. De verenigingen werden min of meer verplicht deze pas voor hun leden af te nemen: subsidie werd sindsdien toegekend aan de hand van het aantal pashouders bij de verenigingen.

Boycot OlymPas

Deze aanpak leidde tot bezwaar van de watersportverenigingen Orca, Triton (roeien), Histos (zeilen) en Spin (surfen en boarding). Zij beschikken immers over hun eigen faciliteiten en maken geen tot weinig gebruik van de velden en gebouwen van Olympos, zo was hun redenering. Zij boycotten sindsdien de OlymPas en krijgen dus geen subsidie van Mesa Cosa. Dit is tegen de zin van universiteit en hogeschool, die het gebruik van Olympos zo toegankelijk mogelijk wil maken voor zoveel mogelijk studenten.

Ondertussen werd de financiële situatie van Olympos steeds nijpender. Daarom besloten de HU en universiteit tot een tijdelijke financiële injectie. De HU betaalde in 2016 en 2017 jaarlijks 150.000 euro extra terwijl de UU drie ton bovenop de reguliere subsidie toekende. Deze middelen moesten Olympos lucht geven om de zaken op orde te stellen. Vanaf 2018 zou het sportcentrum verder moeten met de reguliere bijdragen, meldden de instellingen destijds. Toch besloten zij vervolgens om Olympos de helpende hand te bieden door de verhoging te continueren.

Meer sporters

Sterker nog: universiteit en hogeschool willen de subsidie aan de studentensport komend jaar nogmaals verder verhogen. Het college van bestuur van de HU heeft dit al besloten, onder voorwaarde dat ook de UU hiermee akkoord gaat. Het college van de universiteit is positief maar moet officieel nog een besluit nemen, zegt Jeannet Fennema, teamleider van de afdeling Studentenparticipatie van de HU.  

Een andere voorwaarde is dat de vier watersportverenigingen vanaf komend jaar de OlymPas afnemen, in ieder geval voor een deel van de leden zoals de eerstejaars. Volgens Fennema zijn de besturen van de verenigingen momenteel voorstander van dit plan. In oktober leggen zij het voorstel voor aan de algemene ledenvergadering.

De afgelopen vier jaar is het aantal HU-studenten overigens met 8 procent gestegen naar 2500 sporters, terwijl het aantal UU-studenten met 5 procent groeide naar 9000.