Nieuws

Tijdelijk extra subsidie voor sportcentrum Olympos

De HU en Universiteit Utrecht (UU) geven sportcentrum Olympos de komende twee jaar extra subsidie om de financiële situatie op orde te krijgen. Per januari 2018 moet het sportcentrum verder met de reguliere bijdragen.

De HU doneert in 2016 en 2017 per jaar 150.000 euro extra terwijl de UU drie ton meer in het vooruitzicht stelt. Dit staat in een nota van het college van bestuur van de universiteit die op de website van DUB is gepubliceerd (pdf). De extra uitgave is bevestigd door Sjef Vogel, directeur van de dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken.

Het sportcentrum in De Uithof kampt met een jaarlijks tekort van 2,5 ton. Dat wordt onder meer veroorzaakt door een terugloop in de subsidies. De HU heeft de bijdrage in 2015 teruggeschroefd van drie naar twee ton. De gemeente beëindigde de subsidie aan studentensport. Voor 2016 heeft de hogeschool de subsidie opnieuw verlaagd naar 150.000 euro.

Olympas
De universiteit verhoogde intussen de subsidie en Olympos probeert met de Olympas meer studenten en medewerkers aan het sporten te krijgen. Dit lijkt te lukken maar het is nog onvoldoende om het hoofd boven water te houden. Studentensportorganisaties en Hogeschoolraad van de HU protesteerden tegen de voorgenomen bezuinigingen.

De colleges van de HU en UU hebben veelvuldig overlegd over de nijpende situatie bij Olympos, schrijven zij. Zij ‘hechten veel waarde aan de studentensport’ en besloten daarom tot de extra bijdrage. Zij verlangen van het sportcentrum dat het aantal sporters wordt vergroot en dat er andere inkomsten worden aangeboord, waardoor de begroting weer op orde komt.

Gemeente
De extra financiën kunnen gezien worden als een overbruggingskrediet, zegt Eric Payens, manager Studentbegeleiding bij de hogeschool. Per januari 2018 moet Olympos verder met de reguliere subsidies. De colleges stellen in de nota dat ook de gemeente Utrecht een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de studentensport. Zij gaan de gemeente hierover aanspreken.

UPDATE

Cees Verhoef, algemeen directeur van de stichting Mesa Cosa (waar Olympos onder valt), is blij met de extra gelden van de HU en UU. ‘Maar als de subsidie weer halveert over twee jaar komen we opnieuw in dezelfde situatie. Ons doel is te groeien, maar het probleem van structurele tekorten komt dan in 2017 toch terug.’

Als het sportcentrum alleen wordt gebruikt door externen die de volle mep betalen dan draait het financieel goed. ‘Maar we bieden sportmogelijkheden aan voor studenten en die betalen een sterk gereduceerd tarief. Daar moet flink wat geld bij. Net als bij de gemeente die meebetaalt aan sportzalen en hockey- en voetbalvelden voor de gewone sportverenigingen.’  

 
De Utrechtse Studenten Sportstichting Mesa Cosa beheert sportcentrum Olympos, keert subsidies uit aan studentensportverenigingen, de Sportraad Utrecht en evenementen zoals de roeiwedstrijd Varsity.