Kort

SSH wil 800 tot 900 nieuwe studentenwoningen op Utrecht Science Park

De Stichting Studenten Huisvesting (SSH) wil 800 tot 900 nieuwe studentenwoningen bouwen op Utrecht Science Park. Het college van B&W heeft nu de zogenoemde ‘bouwenvelop’ vastgesteld, waarmee de komst vaneen nieuw gebouw, de High Five, een stap dichterbij komt, meldt DUIC.

In High Five moeten zelfstandige studentenkamers en studentenkamers met gedeelde voorzieningen komen. Ook komen er kamers voor mindervalide studenten. Op de begane grond is ruimte voor horeca en studieruimten. Het gebouw komt tussen de studentencomplexen Johanna en Cambridgelaan en wordt ongeveer 74 meter hoog. Omdat het het vijfde studentencomplex op het Utrecht Science Park is, krijgt het de naam High Five.

De plannen sluiten volgens het college aan bij de nieuwe visie voor Utrecht Science Park, die nu ter inzage ligt. In dit document staat dat in het gebied ten zuiden van de Cambridgelaan ruimte is voor versterking van de woonfunctie rondom bestaande woongebouwen.