Kort

Stagediscriminatie blijft een probleem in het mbo

Stagediscriminatie in het middelbaar beroepsonderwijs blijft voortwoekeren. De campagne #KIESMIJ die dit aankaart, lijkt onvoldoende te werken. Het aantal meldingen bij het Meldpunt Stagediscriminatie is stukken lager dan in de praktijk van het mbo voorkomt.

Dit schrijft NU.nl op basis van gesprekken met mbo-scholen en studentenorganisatie JOB MBO. Vorig jaar kreeg het meldpunt 39 meldingen binnen van stagediscriminatie. Dat zijn er 9 meer dan het jaar daarvoor, terwijl bijna alle tien de scholen waarmee NU.nl sprak zeggen dat dit vaker voorkomt.

Mbo’ers met een migratieachtergrond krijgen minder snel een uitnodiging voor een stagegesprek dan studenten met een Nederlandse achtergrond. In Utrecht speelt die stagediscriminatie in ieder geval, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. ROC’s in Nijmegen en Rotterdam overwegen zelf een eigen meldpunt stagediscriminatie te starten.

Kansenongelijkheid en stagediscriminatie komen ook voor in het hbo, blijkt uit onderzoek van Inholland.