Kort

Stages bij HUpabo komende drie weken stopgezet

Het management heeft besloten dat studenten de komende drie weken niet aanwezig mogen zijn op de stagescholen. Docenten ontvingen zojuist een mail met als boodschap:

‘Omdat studenten op dit moment zeer beperkte stagemogelijkheden hebben binnen de scholen, en van iedereen een bijdrage wordt verwacht om het coronavirus niet verder te verspreiden, acht het management van HUpabo het niet verantwoord om op dit moment stage te lopen.’