Nieuws

Plan voor een fusie tussen de instituten Business Administration en Arbeid & Organisatie

Archieffoto Kees Rutten

Per 1 september 2021 kunnen de instituten Business Administration (IBA) en Arbeid & Organisatie (IAO) formeel opgaan in één instituut. Na de administratieve fusie volgt in een later stadium de inhoudelijke samenwerking. Dat is het vergevorderde plan van het management van de twee instituten. Het college van bestuur staat achter het voorstel.

Dat blijkt uit de documenten die het college ter instemming aan de Hogeschoolraad (HSR) heeft gestuurd. Woensdag 25 november zijn ze voor het eerst besproken. De HSR neemt half december een besluit, is de planning.

Voor de studenten verandert er door de fusie in de studie niets. De opleidingen blijven bestaan en op hun huidige locatie gehuisvest. Ook voor de docenten, opleidingsmanagers en andere functies blijven de taken en omvang hetzelfde. ‘Er wordt niet toegewerkt naar het samenvoegen van Human Resource Management en Bedrijfskunde tot één grote bacheloropleiding’, benadrukt het management.

Grotere financiële draagkracht

Met de oprichting van het nieuwe instituut per januari komend jaar, komt er één begroting en worden de systemen op elkaar afgestemd. Eén groot instituut geeft meer zekerheid bij veranderingen in het aantal studenten en een grotere financiële draagkracht voor kwetsbare opleidingen als Logistics Management, schrijft het management in het fusiedocument ‘Samen sterker’. Ook leidt het tot minder overhead, waardoor er meer geld naar het onderwijs kan.

Er zijn meer voordelen. De opleidingen liggen inhoudelijk in elkaars verlengde. Door gezamenlijk op te trekken bij minoren en de keuzeruimte van studenten kunnen nieuwe leerpaden ontstaan. Ook hoeven sommige lessen maar een keer ontwikkeld te worden, waarna ze toepasbaar zijn in meerdere opleidingen.

Sterk fundament

De samenvoeging is nodig om beter aan te kunnen sluiten op het veranderende werkveld, de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen, zo staat in het document. ‘Door nu te starten met een administratieve samenvoeging zijn we van mening dat er zo een sterk fundament gebouwd wordt voor de realisatie van de toekomstige ambities en uitdagingen van alle opleidingen die onder deze instituten hangen.’

De instituutsraden, gemeenschappelijke opleidingscommissies (GOC) en examencommissies van de twee instituten gaan per 1 januari samen. Later komt er één instituutsraad, GOC en examencommissie voor het nieuwe instituut.

‘Beren op de weg’

De twee instituutsraden gingen in oktober akkoord met het plan. Ook de gemeenschappelijke opleidingscommissies gaven een advies. De GOC van Arbeid en Organisatie sprak zich positief uit en die van Business Administration oordeelde neutraal. De samenvoeging heeft ‘potentie’ maar zij zien nog ‘beren op de weg’, schrijft de IBA-commissie. De toegevoegde waarde voor studenten is niet duidelijk, meent de commissie. Daarbij zijn er twijfels over het waarborgen van betrokkenheid en de persoonlijke omgang in het nieuwe grote instituut.

Het beoogde instituut bevat de forse voltijd bachelors Human Resource Management en Bedrijfskunde, in 2018 ontstaan door een fusie tussen twee opleidingen. Daarnaast bestaan er de kleinere Logistics Management en Facility Management (die laatste wordt afgebouwd) en enkele deeltijdopleidingen en masters. Het instituut in oprichting telt in totaal 2250 studenten en heeft 95 fte aan docenten in dienst.

Directeur bij beide instituten

Het voorstel tot fusie verbaast sommigen niet omdat Eva Reuling enkele jaren geleden tot directeur is benoemd bij beide instituten. Zij is sinds 2015 directeur bij IAO en trad in 2017 aan als interim bij IBA, waar zij per augustus 2019 vaste directeur werd. Vanaf die tijd leerden de managers van de instituten elkaar kennen en kwam een voorzichtige samenwerking tussen hen en docenten van de grond, staat in het plan tot samenwerking.

De Dienst Marketing en Communicatie adviseerde twee mogelijke namen: Institute for Organisation, People and Business studies (IOPB) of Institute for People, Organisation and Business studies (IPOB).

Maar deze namen worden het niet, laat directeur Eva Reuling weten. Er is een top 3 samengesteld uit een longlist en die zijn in een poll voorgelegd aan alle medewerkers. Een van deze drie is de naam van het nieuwe instituut: People & Organisation; People & Business; Mens & Organisatie. De directeur maakt de uitslag nog voor de kerstvakantie bekend.

Ook interessant: Cultureel antropoloog Jitske Kramer: ‘Juist nu kunnen we online onderwijs naar een hoger plan tillen’