Kort

Steeds meer buitenlandse studenten bij hogescholen en universiteiten

Het aantal buitenlandse studenten in het hoger onderwijs blijft groeien. Op hogescholen studeren dit studiejaar bijna 12.000 internationale studenten, tegenover ruim 11.000 vorig studiejaar. Een groei van 7,6 procent, blijkt uit cijfers van DUO.

Dat is opvallend, schrijft Trouw. Want het totaal aantal studenten aan hogescholen daalde juist met 5,4 procent. De stijging van buitenlandse studenten bij universiteiten bedraagt 7,3 procent ten opzichte van het vorig jaar. Er staan 85.000 studenten uit het buitenland ingeschreven aan universiteiten.

Onderwijsminister Dijkgraaf komt met voorstellen om de instroom van internationale studenten tegen te gaan. De Tweede Kamer is verontrust over de grote toestroom en wil dat het onderwijs ‘in principe’ in het Nederlands wordt gegeven. Ook de werving van buitenlandse studenten is beperkt.