Nieuws

Steeds meer studenten komen goed rond

Studenten hebben over het algemeen minder geldzorgen dan tien jaar geleden. Toch heeft nog altijd zestien procent moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, blijkt uit de jaarlijkse Studentenmonitor.

Twee op de drie studenten kan prima rondkomen, geven ze zelf aan. Een spectaculaire groei, want in 2003 had slechts 42 procent het zo goed voor elkaar. Het aandeel studenten met een lege portemonnee daalde intussen gestaag: van 26 naar zestien procent.

In het studiejaar 2013-2014 leende ongeveer dertig procent van de studenten geld bij DUO. Van de wo’ers vulde 27 procent zijn inkomsten elke maand aan met een lening, van de hbo’ers 21 procent. De rest had slechts af en toe extra geld nodig.

Meer dan de helft van de studenten noemt de gunstige voorwaarden als belangrijke reden om te lenen. Vooral wo’ers maken die afweging: 65 procent tegen 53 procent van de hbo’ers. Maar de meest gehoorde reden is dat lenen noodzakelijk is om de hoge kosten van studie en levensonderhoud te betalen. Verder geven steeds meer studenten aan dat ze niet te veel willen werken.

Bijbaantje
Toch heeft nog steeds tachtig procent van de voltijdsstudenten een bijbaantje. Daar hebben ze best tijd voor, lijkt het: 55 procent geeft aan dat het behalen van een studiepunt minder tijd kost dan er werkelijk voor staat. Ook in de vorige Studentenmonitor kwam dit al naar voren. Desondanks zegt veertig procent van de studenten dat ze hun studie zwaar vinden. Dat percentage was vorig jaar hetzelfde.

De Studentenmonitor wordt sinds 2000 jaarlijks uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed, in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Belangrijke terugkerende thema’s zijn de financiële situatie van studenten, het leengedrag, het studiegedrag en de tijdbesteding. Dit jaar vulden ruim zestienduizend studenten de enquête in.

Bron: OCW Studentenmonitor hoger onderwijs 2001-2014.