Nieuws

Studenten bedingen meer geld voor ‘gemeenschapsvorming’

Studenten vinden ruimte (Padualaal 99, Foto: Femke van den Heuvel)

De HU kan verder met het maken van kwaliteitsafspraken ter verbetering van het onderwijs. De Hogeschoolraad (HSR) stemde woensdagmiddag in met de plannen van het college van bestuur. Wel bedong de raad op initiatief van studenten dat er meer geld gaat naar ‘gemeenschapsvorming’ (voorheen communityvorming genoemd), wat ten koste gaat van de inzet van meer docenten.

Hogescholen en universiteiten krijgen de komende jaren extra rijksbijdragen als compensatie voor het afschaffen van de basisbeurs. De HU krijgt vanaf 2019 zo’n acht miljoen euro meer, wat kan oplopen tot 26 miljoen extra te besteden in 2024. De instituten en medezeggenschap krijgen een grote stem in de uiteindelijke plannen. Wel hikt de hogeschool de komende twee jaar nog aan tegen een fikse bezuiniging (die geldt voor het hele onderwijs).

Decanen
De extra middelen moeten ingezet worden om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In het voorstel van het college gaat het gros van het geld op aan het aanstellen van extra docenten. Daarnaast is er jaarlijks twee miljoen beschikbaar voor ‘gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid’. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in studentassistenten, honoursonderwijs en decanen. Daar bovenop is er vanaf 2021 twee miljoen euro uitgetrokken voor de implementatie van de digitale leeromgeving (DLO).

Vanuit de studentengeleding kwam tijdens de HSR-vergadering een voorstel om de pot van twee miljoen euro voor ‘gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid’ in de loop der jaren geleidelijk op te hogen naar vier miljoen. Dat geld zou dan in mindering gebracht worden van de budgetten voor docenten en de digitale leeromgeving. Voor collegevoorzitter Jan Bogerd was dit voorstel bespreekbaar. Maar hij wees er wel op dat het DLO-geld niet besteed wordt aan technische hulpmiddelen, maar juist aan ondersteunend en onderwijzend personeel. Zij werken gezamenlijk aan invoering van het onderwijs in de leeromgeving.

Meerdere scenario’s
Nadat er meerdere scenario’s ter tafel kwamen, werd vanuit de studenten een alternatief voorstel ter stemming aangeboden. Die houdt in dat het budget van twee miljoen euro voor ‘gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid’ geleidelijk wordt verhoogd. In 2021 tot 2,5 miljoen, in 2022 tot 3 miljoen en de jaren erna tot 4 miljoen. Te bekostigen uit een verlaging van de investering voor extra docenten. ‘Dit bedrag ligt dus vast tot 2024’, benadrukte HSR-studentlid en initiatiefnemer Thomas Kroes. Het college kon zich hierin vinden. Een grote meerderheid van de HSR stemde voor.

Lees ook het interview met collegevoorzitter Jan Bogerd: ‘We moeten ons niet rijk rekenen’.