Nieuws

Studenten maken geen kans op gratis kunstgrasveld

Studentensportverenigingen mogen niet meedoen aan een door de gemeente Utrecht uitgeschreven wedstrijd, waarbij verenigingen een kunstgrasveld kunnen winnen. Zeven amateurclubs en FC Utrecht doen wel mee. GroenLinks en de Sportraad Utrecht zijn verbaasd over de gang van zaken.

GroenLinks heeft aangekondigd hier vragen over te gaan stellen aan het college van B&W. Ze hopen dat het plan van die drie studentensportverenigingen hebben gemaakt alsnog worden behandeld. ‘De wedstrijd is opgezet om sporten te stimuleren', zegt Fleur de Bruijn, persvoorlichter van GroenLinks Utrecht. 'Er is nooit gesproken over een uitsluiting van studentensportverenigingen. Dus het is raar dat dat onderscheid nu wordt gemaakt. Sporters zijn sporters.' 

Sportraad Utrecht, de belangenbehartiger van de studentensport, heeft samen met vijf hockey-, voetbal- en rugbyverenigingen een plan opgesteld voor de wedstrijd. Voorzitster Saskia Arbon is verbaasd dat de studenten niet mee mogen doen. De gemeente geeft als reden aan dat de prijsvraag is bedoeld voor verenigingen die spelen op velden van de gemeente. ’Wij beschouwen studentensport niet als een aparte categorie: bij ons plan wordt ook de burgersport betrokken', vertelt Arbon. 'Verschillende studentensportverenigingen sporten ook op gemeentegronden elders in de stad.' Sportraad Utrecht voelt zich gesteund door de opstelling van GroenLinks.

Winnaar
Veldsportverenigingen mochten een plan indienen om kans te maken op het grasveld ter waarde van 400.000 euro. Volgens planning gaan de verenigingen donderdag 3 maart hun plan pitchen voor de beoordelingscommissie van het stadhuis. Meteen daarna wordt de winnaar bekend gemaakt. 'We willen graag een combinatiekunstgrasveld rugby-voetbal en een extra kunstgras hockeyveld om de situatie op kwalitatief en kwantitatief gebied te verbeteren', meldt Arbon.

De volledige reactie van Sportraad Utrecht is te lezen op  http://www.sportraadutrecht.nl/studenten-willen-integraal-sportbeleid/.