Nieuws

Studentenbond: honderd miljoen te veel kamerhuur

Studenten betalen jaarlijks honderd miljoen euro te veel huur, waarschuwt de Landelijke Studenten Vakbond. Op www.checkjekamer.nl kunnen ze uitrekenen hoeveel hun kamer maximaal mag kosten.

Hoe groot is je kamer, hoeveel huisgenoten delen de keuken, hoe groot zijn de ramen? Vorig jaar gaven twintigduizend studenten online antwoord op zulke vragen. Dankzij het ‘puntensysteem’ zien ze dan de maximale huurprijs die verhuurders in rekening mogen brengen. Tweederde bleek te veel te betalen: gemiddeld 65 euro per maand.

De LSVb maakte een snelle rekensom: 65 euro keer twaalf maanden, vermenigvuldigd met tweederde van het aantal uitwonende studenten. Daar komt eigenlijk een hoger bedrag dan 100 miljoen euro uit: 139 miljoen euro. Maar de LSVb rondde dat naar beneden af.

En dan telt de bond alleen de studenten die studiefinanciering ontvangen. Het wordt niet precies bijgehouden, maar als studenten zonder basisbeurs even vaak uitwonend zijn als studenten met studiefinanciering, dan is het totaalbedrag zelfs nog hoger: bijna 187 miljoen euro per jaar.

Gedupeerde studenten kunnen hun huisbaas vragen de huur te verlagen. Als hij niet wil luisteren, kunnen ze naar de huurcommissie stappen. Veel studenten weten niet dat die commissies bestaan.

Op de website kunnen studenten ook nagaan of hun woning brandveilig is, of ze recht hebben op huurtoeslag en hoe servicekosten berekend horen te worden. In verschillende steden gaat de LSVb studenten deze week aanmoedigen hun kamer kritisch te bekijken.