Nieuws

‘Studentenkamers Utrecht krankzinnig duur’

Woonwethouder Paulus Jansen vindt dat er in Utrecht nog te vaak krankzinnige prijzen worden gevraagd voor kamers, daarom wordt de aanpak van het Huurteam Utrecht verbreed. Dit meldt DUIC

Huurders van zelfstandige woningen van particuliere verhuurders kunnen vanaf dit najaar ook terecht bij het Huurteam Utrecht. Op verzoek van huurders controleert het Huurteam kamers op een te hoge huurprijs, achterstallig onderhoud en de kwaliteit van de kamer in relatie tot de huurprijs of het huurcontract. De huurders worden over mogelijke vervolgtrajecten geadviseerd en daarin begeleid, bijvoorbeeld bij het instellen van een procedure bij de huurcommissie.

Het Huurteam is sinds 2010 actief en wordt nu als proef uitgebreid. Deze pilot loopt nog tot eind dit jaar. Huurders die zich voor 2015 melden bij het Huurteam worden begeleid tot hun eventuele procedure is afgerond.

Wethouder Wonen Paulus Jansen: 'In Utrecht worden nog te vaak krankzinnige prijzen gevraagd voor kamers. In de overvraagde huurwoningmarkt hebben niet alleen de kamerhuurders in Utrecht problemen. Ook de huurders van zelfstandige woningen in de particuliere sector ervaren knelpunten.'

Huisjesmelkers
Het Huurteam Utrecht moet ook bijdragen aan de aanpak van huisjesmelkers en heeft een meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Hier kunnen kamerhuurders intimidaties of  bedreigingen van hun verhuurder melden. Zij krijgen hulp bij het doen van aangifte bij de politie. Het Huurteam werkt hiervoor samen met politie en verschillende gemeentelijke diensten.

Bron: DUIC