Achtergrond

Studiebeurs of studietaks?

De studiefinanciering staat met de toekomstige bezuinigingen op de tocht. De VVD wil de basisbeurs omzetten in een lening, een idee waar prominenten in de PvdA ook voor pleiten. GroenLinks voelt meer voor een studietaks waarbij afgestudeerden extra belasting betalen. SP en D66 zijn tegen afschaffing van de basisbeurs. Het CDA doet nog geen uitspraken. Wat vinden Utrechtse studenten er zelf van?

Kristian Spek
lid studentenfractie MUST en vice-voorzitter centrale medezeggenschapsraad (CMR)

‘Persoonlijk vind ik het huidige stelsel een goed systeem. Het kan misschien wel wat socialer door studenten met minder draagkrachtige ouders meer aanvullende beurs te geven en de basisbeurs te verlagen. Dit kunnen de daadkrachtige ouders op dat moment aanvullen. De studietaks is volgens mij geen verbetering. Het lijkt mij onnodig bureaucratisch. Daarnaast verdienen hogeropgeleiden goed en dragen ze daardoor sowieso meer af aan belasting. Daar heb je geen studietaks voor nodig. Ik sta open voor verbetering van de beurs, maar dat mag niet ten koste gaan van de toegankelijkheid van het onderwijs. Het college van bestuur heeft inderdaad, op aandringen van de CMR, hierover een standpunt geformuleerd. Voor hen is de basisbeurs niet heilig maar eventuele bezuinigingen hierop moeten ten goede komen aan het hoger onderwijs. Persoonlijk kan ik hier goed mee leven.’

Alexander Beunder
Woordvoerder Kritische Studenten Utrecht (KSU)

‘Ik ben tegen elke vorm van commercialisering en economisering van het onderwijs. Onderwijs is een recht en verandert met het omzetten van de basisbeurs in een lening in koopwaar. Het wordt een product dat je aan kan schaffen als je over genoeg geld beschikt en wordt hierdoor ontoegankelijk voor de lage inkomens. Het idee dat de basisbeurs oneerlijk zou zijn omdat de slager de studie van het rijkeluiszoontje betaalt, gaat ook niet op. Een studie is immers niet alleen een individueel consumptiegoed maar de hele samenleving profiteert van goed en hoogopgeleide mensen. De studietaks is op zich niet zo gek omdat iemand die van belastinggeld een studie heeft gevolgd later wat meer gaat betalen. Maar het demotiveert studenten ook als je van tevoren al weet dat je nog heel lang bezig zult zijn met het afbetalen van je studie. In plaats van het onderwijs zou er veel beter op defensie gekort kunnen worden.’

Joanna O’Connor
voorzitter USF Studentenbelangen

‘Het is een lastig verhaal. We begrijpen wel dat de basisbeurs te duur wordt. Als deze afgeschaft wordt, gaat dit echter weer ten koste van de toegankelijkheid van het onderwijs en dat willen we niet. Het punt is ook dat er naast het afschaffen van de basisbeurs niet geïnvesteerd wordt in het onderwijs. Dan betaal je dus in principe meer voor een slechtere studie. Het USF heeft nog geen officieel standpunt wat betreft het sociaal leenstelsel of studietaks. We willen in ieder geval dat de lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Het is moeilijk om een keuze te maken omdat er officieel nog geen plannen zijn om de basisbeurs in de ban te doen, maar iedereen beseft wel dat het er aan zit te komen. Dat door het huidige stelsel de armeren de studie van de rijken betalen vind ik niet realistisch. Dat kan je ook andersom stellen. Het liefst zien we dat de studiefinanciering blijft zoals hij nu is. Niet alleen voor de huidige studenten, maar ook voor de toekomstige lichting.’