Nieuws

Studiedagen voor studenten van vier opleidingen leggen ‘fundament’ voor samenwerking

Illustratie: Roos Vervelde

Zo’n 300 studenten van vier verschillende opleidingen volgen deze week twee studiedagen over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het zijn derdejaars voltijdstudenten Pabo, Pedagogiek, Social Work en Vaktherapie. Professionals van verschillende vakgebieden werken nu vaak langs elkaar heen. Met de studiedagen willen de organisatoren ervoor zorgen dat ze later beter kunnen samenwerken.

‘Ik werk sinds 2004 aan de hogeschool en het is niet eerder voorgekomen dat we aan studenten van deze opleidingen gezamenlijk onderwijs gaven. Wat ons betreft is het de start van meer.’ Medeorganisator Ivo de Wilde, docent bij het Instituut Theo Thijssen, onderstreept de unieke situatie waarin deze vier opleidingen van drie verschillende instituten gezamenlijk onderwijs geven.

De opleidingen vallen onder de instituten Theo Thijssen (ITT), Ecologische Pedagogiek (IEP) en Social Work (ISW). Het overkoepelend thema van de reeks studiedagen is ‘Kansen voor kinderen en jongeren’. De aftrap vindt deze week woensdag en vrijdag plaats. ‘We merken dat de opleidingen vaak met dezelfde onderwerpen bezig zijn. Denk aan kansengelijkheid, armoedevraagstukken en laaggeletterdheid’, vertelt hij.

De Wilde: ‘We willen onderzoeken of we vaker gezamenlijk onderwijs aan onze studenten kunnen geven.’ Docenten bij ITT onderwijzen bijvoorbeeld in kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat doen docenten van de andere opleidingen ook. ‘Als je dat samen kan doen is dat 1+1+1=5.’

Netwerk opbouwen

De Wilde: Studenten kunnen op deze manier al tijdens de opleiding van elkaar leren en dat zal de ‘interdisciplinaire’ samenwerking later in het werkveld ten goede komen. ‘Hoe mooi is het dat ze nu al hun netwerk aan het opbouwen zijn?’

De docenten van de verschillende opleidingen komen er al pratend achter dat ze samenwerken met dezelfde organisaties. De Wilde noemt de organisatie Taal Doet Meer uit Utrecht, die taalachterstanden bij kinderen en ouderen wegwerkt. En SOVEE uit Amersfoort geeft onderwijsbegeleiding aan kinderen en jongeren. Studenten van de verschillende opleidingen lopen er stage, doen er projecten of volgen er een honoursproject.

Tv-documentaire ‘Klassen’

De studiedagen bestaan uit een gezamenlijk gedeelte dat verzorgd wordt door het productiebedrijf Een Van De Jongens. Het bedrijf organiseert bijeenkomsten naar aanleiding van de tv-documentaire ‘Klassen’, over kansenongelijkheid in het onderwijs. De bijeenkomsten gaan onder meer over omgaan met ouders, laaggeletterdheid en de mate waarin school en buurt belangrijk zijn voor kinderen. Ook zijn er workshops van de Stichting Vluchtelingenwerk (‘Praat je met of over mij?’) en het Spiegelproject van House of Professionals waarin studenten hulpverleners naar zichzelf laten kijken.

Denkt hij in de toekomst aan een gezamenlijke propedeuse, het samenvoegen van een deel van de opleidingen of een fusie van de opleidingen of instituten? Om deze suggesties moet De Wilde hard lachten. ‘Ik ben slechts een docent’, meent hij. Waarmee hij wil zeggen dat hij daar niet zo veel over te zeggen heeft. ‘Het is in ieder geval een fantastische stap in de samenwerking tussen deze opleidingen.’

Ook buiten deze studiedagen beginnen we interdisciplinair samen te werken, verzekert hij. De minor Oriëntatie op Primair Onderwijs bijvoorbeeld vormt een onderdeel van de deeltijdopleiding pabo. ‘Als studenten van andere opleidingen de minor volgen hebben zij al voor 30 studiepunten de pabo voltooid. Meer samenwerking tussen de verschillende instituten ligt voor de hand.’

De tweede serie studiedagen is in februari volgend jaar en staat in het teken van Civil Society, Samenleven en Diversiteit.

Ook interessant: Nieuwe cao hbo: twee procent loonsverhoging en bonus van 880 euro