Kort

Subsidie voor HU Home en Taalsupport

De Hogeschoolraad (HSR) stemde woensdag 17 juni in met twee aanvragen voor het programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid (HUGS). HU Home en Taalsupport krijgen hiermee structurele subsidie.

HU Home is een initiatief van een student. Het wil de participatie en het studiesucces van hoogopgeleide vluchtelingen aan de HU stimuleren. In 2019-2020 is met subsidie al een pilot uitgevoerd.

Daarnaast is er subsidie voor Taalsupport. Dit is een taalcentrum waar HU-studenten terecht kunnen voor extra hulp van andere studenten bij de Nederlandse taal. Het biedt individuele taalcoaching, workshops en ondersteuning via een digitaal taalloket.