Nieuws

Surveillanten boos om latere uitbetaling salaris

Foto: Kees Rutten

Een groep surveillanten is verbolgen omdat detacheringsbureau Interval Services van de HU de betaling van salarissen een week heeft opgeschort. Dit uitstel is nodig omdat er onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Surveillanten worden door Interval ingehuurd om de gang van zaken tijdens tentamens te controleren. Op basis van een aanvraag van de Toetsorganisatie van de hogeschool levert het detacheringsbureau, waarvan de HU honderd procent eigenaar is, het aantal gewenste surveillanten.

Zo ook tijdens de toetsperiode in de afgelopen periode. Maar deze week ontvingen de surveillanten een mail van Interval met de mededeling dat het salaris een week later dan gebruikelijk wordt uitbetaald vanwege geconstateerde onregelmatigheden. ‘Deze moeten wij eerst uitzoeken alvorens salarisbetalingen kunnen plaatsvinden’, staat in de mail. Degenen die elke vier weken salaris krijgt bijgeschreven ondervindt geen hinder; de vertraagde uitbetaling treft alleen surveillanten bij wie het geld wekelijks wordt uitgekeerd

Onregelmatigheidstoeslag
‘Wij hebben daar ernstige problemen mee’, zegt Reinier Schat, zelf surveillant en woordvoerder van de groep. ‘Dat is onwettig en onrechtvaardig.’ Een van hen heeft in een brief aan Interval protest aangetekend tegen het uitstel. Deze klacht en andere grieven, zoals het niet uitbetalen van onregelmatigheidstoeslag, zijn afgelopen woensdag besproken met een commissie van de Hogeschoolraad.

Volgens Ramses de Groot, directeur van Interval Services, is er niet veel aan de hand. Tien procent van de in totaal driehonderd surveillanten ontvangt wekelijks het salaris, dus de vertraging betreft een beperkte groep van enkele tientallen personen. De onregelmatigheden gaan over een verschil in het aantal gewerkte uren op de formulieren die direct na de toetsen zijn ingevuld en de uren die daarna zijn ingevoerd in het registratiesysteem. ‘We verwachten het onderzoek binnen enkele dagen af te ronden’, vertelt De Groot. ‘Als surveillanten in de problemen komen, kunnen zij zich melden en dan is het mogelijk een voorschot uit te keren.’

Een vertegenwoordiging van surveillanten gaat binnenkort met Interval-directeur De Groot om de tafel zitten om enkele klachten te bespreken. Volgens sommigen bestaat er onvrede over de onregelmatigheidstoeslag en andere arbeidsvoorwaarden. Die zouden zijn verslechterd nadat de surveillanten waren overgebracht van een commercieel uitzendbureau naar Interval. Deze overstap was een van de maatregelen om de problemen die er de afgelopen jaren ontstonden rondom tentaminering te verbeteren.