Kort

Taalniveau pabostudenten moet fors omhoog

Steeds meer studenten op de pabo hebben een te laag taalniveau, meldt het AD. Maar 5 procent van de docenten Nederlands denkt dat het merendeel van de studenten in staat is om de onderdelen ‘formuleren en interpunctie’ goed te onderwijzen. Hun advies is daarom om na het halen van het pabodiploma door te leren.

Volgens Mirjam Snel, voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs en hoofddocent aan de HU-pabo, is er wel iets aan te doen. ‘Studenten gaan gedurende hun opleiding vaak van toets naar toetsmoment. Het curriculum zou cumulatief opgebouwd moeten zijn, waarin de leerstof wordt herhaald, steeds iets complexer.’

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil het niveau omhoog brengen. Daartoe heeft hij samen met minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) afspraken gemaakt met lerarenopleidingen, leraren en scholen. Hij wil ‘de bekwaamheidseisen voor leraren tegen het licht houden’ en dat de partijen meer gaan samenwerken.