Nieuws

Taskforce gaat toetsproblemen HU aanpakken

Foto: Kurt Forstner

Tentamens die kwijtraken, surveillanten die in slaap vallen: na aanhoudende klachten over de gang van zaken rondom toetsen bij de HU heeft het college van bestuur medio maart besloten om een Taskforce in te stellen. Doel: ‘Een foutloze toetsperiode C.’

Tentamens die te laat beginnen (of te vroeg), surveillanten die met hun mobieltje in de weer zijn, studenten die zonder begeleiding naar de wc mogen, verkeerde toetsen die worden uitgedeeld, te weinig tentamenformulieren, studenten die na aanvang van het tentamen nog mogen aanschuiven.

Of: geen surveillant aanwezig, eten en drinken toegestaan, instructies alleen in het Nederlands in een lokaal met eveneens internationale studenten. Een vlugge student die na het tentamen het lokaal verlaat en studenten tegenkomt die hetzelfde tentamen nog moeten maken.

Chaos
Studenten spreken van ‘chaos’ tijdens sommige toetsen. Er doen meerdere verhalen de ronde van tentamens die ongeldig zijn verklaard. De Taskforce bevestigt dit: tijdens periode B zijn drie tentamens ongeldig verklaard. Bijvoorbeeld omdat de surveillant na het uitdelen van de tentamenopgaven korte tijd het lokaal heeft verlaten.

Niet alleen de studenten doen hun beklag, ook bij de instituutsdirecteuren en examencommissies is de maat vol. Zij dringen er bij het college van bestuur op aan dat de toetsproblemen snel worden verholpen, melden meerdere bronnen.

Opleidingscommissies
Het afgelopen studiejaar werden de geluiden vanuit studenten steeds luider, vertelt Wouter van Klink, student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Algemeen OC Ambassadeur HU. De kritiek is besproken in opleidingscommissies en in een aantal gevallen aangekaart bij opleidingsmanagers, examencommissies en instituutsdirecteuren.

Tijdens een OC Breed, het overleg van opleidingscommissies van de toenmalige faculteit, voor de zomervakantie van 2016 is de problematiek onder de aandacht gebracht van interimdirecteur Martha Stuy. ‘Deze geluiden zijn echter tot vandaag de dag niet verwoord in een of meerdere formele klachten’, tekent de Taskforce aan in een reactie. Van Klink, tegenwoordig ook lid van de Instituutsraad Social Work: ‘Tijdens een overleg met de OC-ambassadeurs van andere faculteiten bleek het een HU-breed probleem te zijn.’

Uitzendbureau
De afdeling Toetsorganisatie van de HU, verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de tentamens, betrok de surveillanten aanvankelijk van uitzendbureau Start People. Besloten is om per medio december 2016 over te stappen naar Interval Services, het payrollbedrijf van de HU. ‘Zo heeft de HU meer zicht en invloed op de kwaliteit van het proces rond het organiseren van surveillanten’, motiveert de hogeschool.

Maar de ervaringen tijdens toetsperiode B – rond de jaarwisseling – zijn nog steeds slecht. ‘Tijdens een OC Breed-overleg van Padualaan 101 in februari gaven opleidingscommissies aan geen verandering te zien bij surveillanten. Tijdens de tentamens in periode B kwamen meerdere klachten over surveillanten binnen bij deze opleidingscommissies’, zegt Van Klink. Die worden overigens niet altijd bij de instanties bekend gemaakt. Van Klink: ‘Sommige studenten dienen geen klachten in omdat ze bang zijn dat de tentamens ongeldig worden verklaard.’

Klachtenformulier
Het aantal studenten dat zijn grieven uit, moet wel in perspectief worden gezien, zo laat de Taskforce weten. Over periode B zijn er 17 officiële klachten binnengekomen via het klachtenformulier van het Studie Informatiepunt (STIP) – op een totaal van 1130 afgenomen toetsen.

Toch wordt de toetsproblematiek serieus genomen, stelt de Taskforce. ‘Dit wordt ook onderkend door alle betrokken partijen, er wordt gezamenlijk geëvalueerd en integraal samengewerkt aan doorvoeren van verbeteringen in het gehele ketenproces: instituten, toetsorganisatie en Interval als verlengstuk van de toetsorganisatie.’

Geen blaam
Ook de Hogeschoolraad (HSR) heeft signalen ontvangen over problemen bij de tentamens en heeft dit bij het college aangekaart. Een commissie van de raad wil de voorzitter van de Taskforce en de directeur van Interval Services uitnodigen voor een gesprek. Volgens HSR-voorzitter Joost Ansems is er bij de overstap van het uitzendbureau naar Interval, iets grondig fout gegaan.

‘Na de overdracht heeft Interval te weinig surveillanten geleverd met als gevolg dat voor sommige toetsen geen surveillanten aanwezig waren. Ook waren zij vaak niet goed geïnstrueerd. Daardoor ontstond een hausse aan klachten’, vertelt Ansems. Hij benadrukt dat het personeel van de afdeling Toetsorganisatie van de HU geen blaam treft. ‘Zij schrokken van de ontstane situatie en zijn zelf gaan surveilleren. Daardoor moesten zij hun eigen werk laten liggen, waardoor er een werkachterstand ontstond.’

Verbeterplan
Om de problematiek het hoofd te bieden, heeft het college medio maart besloten om een taskforce in het leven te roepen. Die wordt geleid door Martha Stuy, sinds kort waarnemend directeur van de dienst Bedrijfsvoering (vanwege ziekte van directeur Wim Kuus). Zij wordt bijgestaan door Jaap van Voorst, directeur van het Instituut Archimedes.

Het college heeft tot de taskforce besloten op basis van een evaluatie van toetsperioden A en B en een verbeterplan voor de uitvoering van de toetsen, meldt HU-woordvoerder David Uitdenbogaard in een korte toelichting. ‘Doel is om een foutloze toetsperiode C te realiseren.’ Die vinden officieel de komende twee weken plaats.

Lees hier een interview met Martha Stuy en Jaap van Voorst van de Taskforce.