Nieuws

‘Tekort van 1,3 miljoen kunnen we niet met kaasschaaf oplossen’

Om de tekorten het hoofd te bieden moet er bij het Seminarium voor Orthopedagogiek ruim een kwart van de banen verdwijnen. Wat is er aan de hand bij dit instituut van de faculteit Educatie (FE). Faculteitsdirecteur Dick de Wolff legt uit.   Van de 83 fte’s (fulltime banen) moeten er 23 via natuurlijk verloop verdwijnen. Wanneer moet het gerealiseerd zijn?

‘Eind 2015. Behalve natuurlijk verloop gaan we ook kijken of we docenten op andere plekken binnen de FE en de HU kunnen aanstellen. Het gaat vaak om parttime aanstellingen waarbij die 23 fte is verdeeld over bijna veertig docenten.’

Wat is de financiële achtergrond van deze maatregel?

‘Er is al enige jaren een teruggang van de aantallen studenten bij de master Special Educational Needs, die opleidt tot leraar voor het speciaal onderwijs. We hadden aanvankelijk 2400 studenten, wat is teruggelopen tot 1800 en komend jaar verwachten we 1600 studenten. Daarbij komt een daling van het contractonderwijs (onderwijs op commerciële basis; red.). De omzet was ooit vijf tot zes miljoen euro per jaar en is verminderd tot 3,5 miljoen in de begroting van 2014.

Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen opvangen door het aantal tijdelijke contracten van docenten niet te verlengen. Maar in oktober en november vorig jaar bleek dat de omzet van het contractonderwijs in 2014 fors achterbleef: die bleek 2,2 miljoen te zijn; dan praten we over een tekort van 1,3 miljoen in 2014. Dit kunnen we niet met de kaasschaaf oplossen en we moeten dus andere maatregelen treffen.’

Waarom moet het Seminarium het tekort zelf oplossen en springt de faculteit niet bij?
‘De faculteit Educatie heeft de afgelopen jaren al in het rood mogen staan van het college van bestuur. Afgesproken is om in 2015 een sluitende begroting te hebben. De faculteit moet financieel gezond zijn en daarmee dus ook de afzonderlijke instituten. Veel andere opleidingen van de faculteit kampen ook met een terugloop in studentenaantallen. Naast de maatregel bij het Seminarium moeten er verspreid over de verschillende instituten nog twaalf fte’s afvloeien of elders worden geplaatst.’

Wat wordt er verder gedaan om het tij te keren?
‘Wij hebben binnen de faculteit een strategie ontwikkeld om op een andere manier onderwijs te verzorgen, zoals blended learning (combinatie digitaal, face-to-face en werkplekleren; red.), leerwegonafhankelijk toetsen (het maken van tentamens zonder de betreffende cursus te hebben gevolgd; red.) en digitaal toetsen. Op dit moment kan de master Special Educational Needs blended gevolgd worden. Dat betekent overigens niet dat er minder contactonderwijs is en dus minder docenten nodig zijn; we proberen op die manier flexibeler en dus aantrekkelijker te zijn voor studenten zodat de aanmeldingen weer aantrekken.’Biedt dit al enig soelaas?

‘Het zag er goed uit. Voordat de terugval bij het Seminarium bekend werd, leek het erop dat de faculteit in 2015 een sluitende begroting zou krijgen. Als deze maatregelen worden uitgevoerd, zal het tekort op de begroting 2015 zich beperken tot enkele tonnen. En die van 2016 zal dan naar verwachting sluitend zijn.’De vakbonden roepen dat de inkrimping bij het Seminarium feitelijk een reorganisatie is en dat er overleg moet komen over een sociaal plan.
‘De omvang van de maatregelen is natuurlijk groot, dus dat die gedachtes bovenkomen dat snap ik. Maar ook bij een reorganisatie wordt eerst geprobeerd om de problemen op te lossen via natuurlijk verloop. En dat doen wij nu ook. Als de bonden dat gesprek aan willen gaan, dan moet dat aan tafel bij het college van bestuur.’