Kort

Tussentijdse verkiezingen bij elf instituten

Bij tien instituutsraden vinden verkiezingen plaats voor de studentengelding. Bij het Seminarium voor Orthopedagogiek kunnen medewerkers hun stem uitbrengen. Bij de andere medezeggenschapsraden zijn evenveel of minder kandidaten dan er vacante zetels zijn. Daar zijn geen verkiezingen nodig.

Het gaat om tussentijdse verkiezingen: de opengevallen plaatsen (van studenten die bijvoorbeeld zijn afgestudeerd) worden dan weer bezet. Studenten en medewerkers van de instituten waar verkiezingen zijn, krijgen vandaag een mail.

De stembus is open tot en met 7 juni 17.00 uur. De uitslag van de tussentijdse verkiezing wordt op 16 juni gepubliceerd op www.verkiezingen.hu.nl.