Twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht

Fabiènne Hendricks (manager bij Tata Steel) en Edith Hooge (hoogleraar aan de Tilburg University) zijn toegetreden tot de raad.

Een dubbele wisseling in de Raad van Toezicht van de HU: Fabiènne Hendricks (manager bij Tata Steel) en Edith Hooge (hoogleraar Onderwijsbestuur) treden per 25 oktober toe tot de raad.

Dit maakte de HU bekend. Zij volgen Kete Kervezee en Jan Anthonie Bruijn op. Met de toetreding van deze twee vrouwelijke leden bestaat de Raad van Toezicht straks uit vier mannen en vier vrouwen.

Hendricks (links op de foto) is sinds januari van dit jaar manager van het Tata Steel Training Centre. Daarvoor was zij directeur van het Platform Bèta Techniek, een organisatie die stimuleert dat meer jongeren een technische opleiding volgen. Zij vervult meerdere functies binnen de VVD. Eerder was zij bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Hendricks is voorgedragen door de Hogeschoolraad (HSR).

Lector
Hooge is sinds 2012 hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS School for Business and Society van de Tilburg University. Daarnaast is ze voorzitter van adviescommissies op het gebied van Governance (goed bestuur) in de zorg en het MBO. Ze is lector geweest aan meerdere hogescholen en was lid van de Evaluatiecommissie Prestatieafspraken Hoger Onderwijs.

De Raad van Toezicht controleert en adviseert het college van bestuur en houdt toezicht op het reilen en zeilen van de hogeschool.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...