Nieuws

Twee HU’ers in VIDIUS-bestuur

Twee HU-studenten nemen met ingang van september plaats in het bestuur van Studentenunie VIDIUS. Het zijn Pijke Dorrestein (tweedejaars international communication and media) en Dianne Oorburg (vierdejaars gebaren, taal en dovenstudies).
 
Dorrestein fungeert in het nieuwe studiejaar als voorzitter. Hij was het afgelopen jaar bij VIDIUS voorzitter van de Commissie Onderwijs en lid van de Commissie Tour de France. Verder is hij actief voor Spin, een Utrechtse vereniging voor board- en surfsporten.
 
Collega-bestuurder Oorburg wordt bestuurslid en vicevoorzitter. Zij was van 2010 tot begin 2015 actief in de gemeenschappelijke opleidingscommissie van gebaren, taal en dovenstudies. Momenteel is ze commissaris pr van BuddyGoDutch, een stichting die ijvert voor integratie van internationale studenten in Utrecht.
Algemene ledenvergadering
De andere bestuursleden studeren aan de Universiteit Utrecht. Melissa van der Meijden (secretaris; sociale wetenschappen), Laura Spoelman (penningmeester; wijsbegeerte) en Thijs de Boer (bestuurslid; bestuur- en organisatiewetenschappen). Het nieuwe bestuur is woensdagavond 24 juni door de algemene ledenvergadering gekozen. 
 
De afgelopen jaren ontbraken er studenten van de HU in het bestuur, dat werd gedomineerd door UU-studenten. VIDIUS behartigt de belangen van Utrechtse studenten en is aangesloten bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Foto (vlnr): Dianne Oorburg, Melissa van der Meijden, Pijke Dorrestein, Laura Spoelman en Thijs de Boer.