Nieuws

Tweemaal prijs voor HU-onderzoek bij Raak Award: winst voor logopedie, derde prijs voor journalistiek

Het onderzoek ‘ZINnig’ heeft de RAAK-award 2020 gewonnen, Op de derde plaats kwam ‘Immersieve journalistiek en het betrokken publiek’. Beiden zijn onderzoeken van Hogeschool Utrecht.

Het onderzoek ‘ZINnig’, heeft de  RAAK-award 2020 gewonnen, de prijs voor het beste praktijkgericht onderzoek. Daarmee ontvangt het een bedrag van 10.000 euro. De jury zei vooral ‘erg veel vertrouwen te hebben in de projectgroep’. Trajectum schreef er al begin deze maand nog een artikel over.

Het onderzoek gaat over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zes procent van de kinderen heeft dat. Vaak hebben ze moeite met woordvorming en zinsbouw. Om daarop grip te krijgen is een bijzonder uitgebreide analyse nodig, maar daarvoor hebben logopedisten vaak te weinig tijd. Daarom werken de HU-onderzoekers aan een webapplicatie die de uitvoering van deze Spontane Taalanalyse een stuk makkelijker maakt. Daarnaast werken ze aan een serious game. In dit onderzoek werken ze uitgebreid samen met de beroepspraktijk. Juist dat maakt het zo goed passend bij de RAAK-Award waarbij het draait om het praktijkgerichte van onderzoek.

Journalistiek en Virtual Reality

Op de derde plaats kwam‘Immersieve journalistiek en het betrokken publiek’ van het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie. Daarmee wint het 2500 euro. Over dit onderzoek vertelde lector Yael de Haan al in 2019 uitgebreid aan Trajectum. Over de toekomst van de journalistiek – en de vraag in hoeverre Virtual Reality een rol daarin kan spelen. Het onderzoek heeft geleid tot tools die worden gebruikt in opleidingen en bij journalistieke organisaties.

De tweede prijs ging naar Hydrova van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Dat onderzoek gaat over waterstoftechnologie.

SIA is een organisatie die praktijkgericht onderzoek stimuleert en financiert. Iedereen kon stemmen op hun favoriete onderzoeksproject in de periode voorafgaand aan het congres.