Nieuws

Universiteitsbibliotheken gaan weer dicht voor HU-studenten

Bibliotheek Universiteit Utrecht

Ook de komende tentamenperiode zijn de studieplekken in de universitaire bibliotheken alleen toegankelijk voor studenten van de Universiteit Utrecht (UU). HU- en andere studenten moeten uitwijken naar andere plekken.

Het UU-college van bestuur meldt dat het van 18 maart tot en met 11 april voor de derde maal de universiteitsbibliotheken in De Uithof en het stadscentrum alleen opent voor studenten van de universiteit.

Aanleiding voor de maatregel was het tekort aan studieplekken tijdens de tentamenweken. Uit onderzoek bleek dat veertig procent van de bieb-bezoekers van buiten de universiteit komt. De maatregel had in de eerste twee proefperiodes succes: er waren voldoende studieplekken voor universitaire studenten, bleek uit een evaluatie.

Het college bespreekt de uitkomsten van de evaluatie binnenkort met de Universiteitsraad. De verwachting is dat de maatregel voortaan als vast beleid zal gelden. Als reactie hierop besloot de HU-bibliotheek eerder om de deuren te openen tijdens de tentamenweken op zondag. Deze verruiming van de openingstijden blijft zo tijdens de komende tentamenweken in 2019.

Andere oplossingen

HU-collegevoorzitter Jan Bogerd vindt het jammer dat andere studenten in tentamenperiodes niet welkom zijn in de universiteitsbibliotheek, zei hij in een interview met UU-platform DUB. Bibliotheken zijn studievoorzieningen die met publiek geld worden betaald. Bovendien zijn UU-studenten wel welkom in de HU-bibliotheek, zo stelde hij. ‘We zouden naar andere oplossingen moeten zoeken’, zei Bogerd in het interview.