Van de redactie: het wordt druk bij de instituutsdirecteur

Kunnen met de komst van instituutsraden de opleidingscommissies opgeheven worden?

In de rubriek ‘Van de redactie’ geven redacteuren van Trajectum wekelijks commentaar op een actuele gebeurtenis. Deze week: kunnen met de komst van instituutsraden de opleidingscommissies opgeheven worden? 

Onlangs liep ik aan een Utrechtse gracht een bestuurlijk actieve student tegen het lijf. Laten we hem Rens noemen. Hij sjouwde een flinke kist appels mee. Nee, hij was geen fruitwinkel begonnen. En hij was ook niet op weg om de Rotte Appel-award uit te delen aan een bestuur dat slecht omgaat met medezeggenschap. Op de appels waren stickertjes geplakt die verwezen naar een lokaal initiatief voor meer bekendheid van de onderwijs- en examenregeling (OER), onderdeel van een landelijke campagne OERdom.

Terechte campagne want dat OER is best belangrijk voor studenten, met allerlei regels over tentamens en bindend studieadvies. Vandaar ook dat de opleidingscommissie (OC) en de gemeenschappelijke OC (GOC) advies mogen uitbrengen over de OER, althans het deel dat de opleiding aangaat. Ook letten de OC’s en GOC’s op de kwaliteit van het onderwijs. Nu wil de minister dat de OC’s en GOC’s minder vrijblijvende praatclubs worden en meer te zeggen krijgen, met instemmingsrecht op bijvoorbeeld de OER.

Die extra zeggenschap is misschien wel een brug te ver, in ieder geval aan de HU. De Hogeschoolraad (HSR) én de faculteitsraden hebben al instemmingsrecht op respectievelijk het HU-brede en facultaire deel van de OER. Als de faculteiten straks worden opgeheven, gaan de rechten over naar de nieuwe instituutsraden. Met een Instituutsraad (IR) en OC/GOC wordt het wel erg druk aan de vergadertafel van de instituutsdirecteur.

Als de instituutsraden dadelijk functioneren, zitten medezeggenschappers dicht bij de opleidingen. De lijntjes naar studenten en medewerkers zijn zeer kort. Verwacht kan worden dat zij een vinger aan de pols houden over wat er leeft en speelt bij de opleidingen, ook wat betreft de OER en de kwaliteit van het onderwijs. Wettelijk moeten opleidingen en instituten een OC of GOC hebben, maar met de invoering van de instituutsraden is het wellicht wat te veel van het goede.

Is het dan niet logisch om de OC’s en GOC’s af te schaffen? Of op te laten gaan in de instituutsraden. Dat is wel zo efficiënt. Of zien we iets over het hoofd?

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

2 reacties

Het is niet meer mogelijk om te reageren

  1. Misschien is het zinvol om hier een onderscheid te maken tussen instituten waarbij opleidings- en instituutsniveau (vrijwel) samenvallen enerzijds en instituten met verschillende opleidingen anderzijds. Een HU-brede werkgroep over de vormgeving van medezeggenschap is met o.a. dit thema aan de slag.

  2. Absoluut eens met Joost Ansems. Er zijn ook instituten met diverse opleidingen.
    Een instituutsraad zal meer de taken gaan uitvoeren die voorheen op faculteitsniveau liggen, maar dan gericht op het specifieke instituut. Het is wat mij betreft dan ook complete onzin om te spreken over het afschaffen van (G)OC’s. Een duidelijke taakverdeling + het continu afstemming wordt dé opdracht. Meld je gerust aan voor de training ‘Verbinden in medezeggenschap’ tijdens de komende Wintercourse!