Nieuws

Van mantelzorg tot psychische problemen: zo kan de HU studenten helpen met ‘verborgen zorgen’

Foto: Kees Rutten

De Hogeschool Utrecht kan meer doen om studenten met zogeheten ‘verborgen zorgen’ te ondersteunen. Het gaat dan om studenten die te maken hebben met psychische beperkingen, handicaps of trauma. Sommige studenten hebben te maken met een functiebeperking, of moeten bijvoorbeeld thuis mantelzorg verlenen.

Dat concludeert het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning in een nieuw rapport. Voor het onderzoek zijn 596 studenten aan de opleidingen Social Work, Vepleegkunde en Vaktherapie ondervraagd.

De meest voorkomende problematiek onder de ondervraagde studenten betreft stemmingsstoornissen. Daarna volgen leerproblemen, waaronder ADHD, ADD en dyslexie, en angststoornissen. Ook geven meer dan 400 studenten aan dat een dierbare in hun omgeving kampt met ingrijpende of traumatische levenservaringen of psychisch leed.

Mantelzorg

Als het gaat om de ‘verborgen zorgen’ van studenten die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben de meeste te maken met persoonlijke ervaringen met psychische beperkingen, handicaps of trauma. In totaal gaat het om 300 studenten. Iets minder dan de helft daarvan heeft te maken met een functiebeperking. Daarnaast is er een kleinere groep respondenten die aangeeft mantelzorgtaken te hebben in de thuissituatie (71 studenten). 

Het verlenen van mantelzorg levert overigens niet alleen maar problemen op voor de studie. De meerderheid van deze studenten geeft aan hierdoor ook een beter begrip van het beroep in de dienst- en hulpverlenende sector te krijgen. Wel zouden zij liever studieloopbaanbegeleiding krijgen die beter aansluit op hun persoonlijke omstandigheden. Ook willen deze studenten meer begrip en ondersteuning van docenten en extra tijd voor hun studie.

Aanpassingen

De overgrote meerderheid van studenten met een functiebeperking is tevreden over de aanpassingen die er voor hen op de HU zijn gemaakt. Toch heeft 20 procent van hen nog behoefte aan aanpassingen. Het gaat dan met name om extra rust- en werkruimtes. Ook gaven ze aan dat de procedures, faciliteiten en voorzieningen bij een handicap of functiebeperking duidelijker kunnen.

Studenten met een functiebeperking kunnen op de HU onder meer terecht bij het Student Support Centre. Studenten, studentbegeleiders en docenten verzorgen hier trainingen en ondersteunen lotgenotengroepen.