Achtergrond

Veertig procent opkomst in blok B, dat bleek niet reëel

Foto: Kees Rutten

Bij blok A mocht twintig procent van de studenten naar de gebouwen van de HU komen, zo was het idee. Maar dat doel werd niet gehaald. Bij blok B zou zelfs veertig procent naar de HU mogen. Halen we dat? En waardoor niet? Het antwoord komt opnieuw van Danielle van Wijngaarden, directeur Bedrijfsvoering van de HU.  

Blok A: ‘werken’ met twintig procent

In september begonnen we blok A aan de HU met twintig procent van de gebruikelijke populatie. Dat percentage had te maken met het ov, de universiteit en onze buren op het terrein. Toch bleek die twintig procent niet op te komen dagen. Er was sprake van onderbenutting. Naar de reden daarvoor was het gissen. Een groep van 220 derdejaars studenten bleek te hebben afgesproken in het FC Utrecht stadion. Misschien waren ze niet de enige die elders afspraken.

Grootste plannen voor blok B

Terwijl het land zich opmaakte voor een mogelijk strengere lockdown, kondigde de HU op 28 oktober aan om haar opkomst te verdubbelen. Van Wijngaarden legt uit hoe dat kon: ‘Ik denk dat we wel wat goodwill van het ov hadden gekregen doordat we blok A zo netjes hadden gedaan. Voor Blok B vroegen we aan onze partners  op het USP, onder andere UU en UMCU, of we van 5600 naar 11.200 konden gaan. Dat mocht, op voorwaarde dat we de lestijden zouden spreiden.

Collegevoorzitter Jan Bogerd legde op de vergadering van de hogeschoolraad uit dat het betekende dat we met meerdere shifts moesten gaan werken om aan die 10.000 te komen. Onderwijs aan groepen studenten in ochtend, middag en avond, dat werk. Studenten moesten daarna gauw het pand verlaten om plaats te maken voor anderen.

Op onze vraag of die veertig procent reëel was, antwoordde Van Wijngaarden destijds dat ze er alles aan zouden doen. We moesten waarschijnlijk iedere dag wat later stoppen met de lessen, zei ze, omdat we de ochtend al optimaal aan het benutten waren.

De voorbereidingen van blok B

Die veertig procent leek in de praktijk lastiger dan verwacht. Andere hogescholen, die niet zoals wij naast de UU en het UMC zaten, mochten al eerder naar 40 procent. Van Wijngaarden sprak ze regelmatig. ‘Ze vertelden ons dat ze die hoeveelheid studenten niet haalden. Hun schatting was eerder dat er dertig procent kwam opdagen.

Wij zagen ook al gauw dat we het met anderhalve meter afstand en de  inzetplanningen ook niet zouden halen. Van de meeste docenten kun je namelijk niet vragen om tot 22:00 uur door te werken. Ze hebben ook nog een privéleven hè?’

Van Wijngaarden besloot de veertig procent dus los te laten. ‘Voor blok B heb ik aan alle roosteraars gezegd: “Je mag naar hartenlust roosteren, zolang je maar rekening houdt met de anderhalve meter en de spits in de ochtend en de middag.”

Daniëlle van Wijngaarden

Uiteindelijk is de opkomst in blok B hetzelfde gebleken als de onderwijsperiode ervoor. Van Wijngaarden vertelt dat ze afgelopen weken hebben gezien dat er ongeveer evenveel mensen binnenkwamen als in Blok A. Iets minder dan twintig procent.

Meer docenten en studenten

‘Geen les? Verlaat dan het gebouw,’ staat nu in grote borden in de entree. Van Wijngaarden: ‘Na een landelijke persconferentie hebben we al vrij snel in blok B aan alle dienstenmedewerkers gevraagd om volledig thuis te blijven. Ervan uitgaande dat ze dat hebben gedaan, kunnen we dus stellen dat er iets meer docenten en studenten in het pand rondlopen.’

Het nieuwe jaar is in zicht. Vaccins, begin van de lente, het stemt hoopvol. In februari begint de volgende onderwijsperiode. Wat kunnen we daarvan verwachten? Van Wijngaarden ‘Blok C? Wordt waarschijnlijk hetzelfde als blok B. Reken dus op zo’n dertig procent van de normale hoeveelheid.’

Ook interessant: Hoe overleef je de lockdown? Door te lezen!