Achtergrond

Verbeterpunten

Studenten kunnen via de Nationale Studentenenquête (NSE) hun mening geven over onder meer de opleiding, de docenten en faciliteiten. Te weinig computers, slechte communicatie, muffe lokalen: alle uitkomsten komen terug in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Maar wordt er ook genoeg mee gedaan?

Natasha Hoang (21)
derdejaars international business and management studies en bestuurslid van studievereniging Pecunia van de faculteit Economie en Management (FEM):

‘De interne communicatie tussen de FEM en de studenten loopt niet lekker. Veranderingen in het rooster worden vaak niet of laat bekend gemaakt. De opleiding is Engelstalig, maar veel docenten spreken de taal niet goed genoeg. Toen ik een tijdje in het buitenland studeerde, merkte ik het verschil. Er wordt wel geprobeerd om dat probleem aan te pakken door meer buitenlandse docenten aan te trekken. Het gebouw is onlangs ook opgefleurd, de open studieruimtes zijn veranderd en er zijn nu betere computers. Toch valt er vooral aan de kwaliteit van lesgeven nog veel te verbeteren. Er zijn veel docenten die de studenten niet weten te motiveren of de lesstof niet aantrekkelijk weten te maken.’

Marieke Kasius (22)
derdejaars lerarenopleiding geschiedenis:

‘De studielast is bij mijn opleiding ongelijk verdeeld. Voor bepaalde vakken waar je bijvoorbeeld vier studiepunten voor krijgt, hoef je minder te doen dan voor een vak waarvoor je maar drie punten kunt halen.
Wat ik goed vind, is dat onze docenten erg betrokken zijn. Ze kennen je persoonlijk en ook de coördinatoren zijn goed bereikbaar en aanspreekbaar. Er zijn veel werkplekken in het gebouw, alleen wat weinig vaste computers. Mij is niet echt opgevallen dat er veranderingen zijn doorgevoerd. Ik hoor wel dat er nu in het eerste jaar een strengere selectie plaatsvindt en dat er echt gekeken wordt of je het wel in je hebt om door te gaan.’   

Daoed Urdu (20)
tweedejaars bedrijfskundige informatica en lid van de opleidingscommissie ICT:
‘De communicatie tussen studenten en docenten verloopt niet altijd even soepel en de evaluaties die na elk blok worden uitgevoerd, worden op het verkeerde moment gehouden. Het afgelopen jaar hebben we ook veel problemen gehad met het gebruik van projectruimtes. Deze kunnen we niet reserveren maar zijn vaak in gebruik door anderen.
Een punt waar ik de afgelopen tijd wel verbetering in zie is de internetverbinding in de projectruimtes. Die viel eerder continu weg maar dat is nu niet meer zo. De vakken die gegeven worden zijn inhoudelijk wel heel goed. Docenten komen hun afspraken na en er is weinig uitval van lessen.’

Nog tot 4 april kun je de De Nationale Studentenenquête invullen (kijk op www.trajectum.hu.nl)

De Nationale Studentenenquête (NSE) is een landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over opleidingen, hogescholen en universiteiten. Met de NSE krijgen scholieren en studenten inzicht in de studentenoordelen over opleidingen en kunnen hogescholen en universiteiten hun kwaliteit verbeteren.