Nieuws

Verkiezingen medezeggenschap: weinig interesse bij studenten

Deze week kunnen HU’ers stemmen voor verschillende medezeggenschapsraden: de Hogeschoolraad, de Personeelsraad en faculteitsraden. ‘Verkiezingen? Ik zag een mailtje, het leek me saai en heb het meteen weggeflikkerd’, zegt een student van de Faculteit Educatie.

De meeste studenten geven aan dat ze verkiezingen niet interessant vinden en er weinig vanaf weten en niet gaan stemmen. Twee jaar geleden, bij de laatste verkiezingen, was de opkomst onder studenten 1,9%. Carline Versteeg (20), eerstejaars Farmakunde, stemt wel.

Op wie ga je stemmen en waarom?
‘Op Koen van den Helder van Must, die kandidaat is voor de Hogeschoolraad. Koen is een vriend van me en heeft goede punten. Zo heeft hij een onderzoek gedaan naar het nieuwe gebouw op de Heidelberglaan. Must wil bijvoorbeeld meer inspraak bij de inrichting van de nieuwe gebouwen. We hebben op verschillende locaties les en dat is soms een bende.’

Vind je het van belang om te gaan stemmen?
‘Ik vraag aan iedereen om me heen of ze een stem uit willen brengen. Studenten laten maar weinig hun mening zien, veel studenten weten niks van de verkiezingen. Wel is dit jaar de promotie een stuk beter, met bijvoorbeeld de ijscokarren.’

En dan hoop je dat daar met mooi weer mensen op af komen. Thomas Kroes, verkiesbaar namens Must, staat achter zo’n kar bij de Faculteit Educatie, woensdagmiddag. Het is er rustig, maar hij heeft het idee, de verkiezingen meer leven dan voorgaande jaren.’

Studenten kunnen direct bij de ijscokar stemmen. Zoals derdejaars Verpleegkunde Sophie van Mierlo: ‘Ik hoorde dat Must van Sharepoint af wil, en dacht: "mooi zo". Maar een alternatief heeft Must ook niet direct. 'Maar eigenlijk gaat het me om het ijsje.’ Een andere student van de Faculteit Educatie stemt op Thomas, omdat ze hem sympathiek vindt, ze weet niet van welke fractie hij is. Maar zijn aanwezigheid is voldoende.

Joris Rutgers, vierdejaars Lerarenopleiding Biologie heeft zijn stem uitgebracht op een mooi meisje. Een medestudent reageert hier direct op. ‘Dit is de reden waarom ons hele land eraan gaat. Veel mensen stemmen op een gezicht en niet op wat belangrijk is.’

Onder de medewerkers is het animo voor de verkiezingen groter. Twee jaar geleden ging 31% van de medewerkers naar de stembus.

Docent chemie Aloys Pouwels heeft net zijn stem uitgebracht bij de faculteit Gezondheidszorg.

Op wie heb je gestemd en waarom?
‘Op Wouter Nijenhuis van de Personeelsraad, want hij is de vertegenwoordiger binnen ons instituut. Ik ken hem, zijn standpunten en heb vertrouwen in hem. Door de docentvergaderingen ben ik redelijk op de hoogte van wat er speelt.’

Vind je het van belang om te gaan stemmen?
‘Ja, en ik verwacht dat de opkomst een stuk hoger zal zijn dan de andere jaren. Niet stemmen, is niet zeuren.’

Stemmen kan tot en met zondag 15 mei.