Reportage

Medezeggenschappers in debat: wrijving, vrienden en 300 miljoen euro

Foto: Kees Rutten

Op 16 mei beginnen de verkiezingen van de medezeggenschapsraden. Daarom gingen (oud-)raadsleden op donderdag met elkaar in debat. Over het belang van medezeggenschap, ’tegen elkaar knetteren’ en vriendschap.

Enkele voorbeelden waar de medezeggenschapsraden zich mee bezighouden: De versoepeling van het bindend studieadvies (BSA) tijdens coronatijd. De verbetering van de ventilatie in de onderwijslokalen. Een goede besteding van de dikke 300 miljoen euro die op de begroting van de HU staat. Initiatieven steunen die het welzijn van studenten opkrikken.

‘Medezeggenschap is niet sexy maar het gaat wel ergens over’, zei gespreksleider Laila Frank, politicoloog en journalist. De aanwezige (oud-)raadsleden hamerden op het belang van de raden binnen de hogeschool. De Hogeschoolraad voor zaken die HU-breed spelen en de instituutsraden die op de ruim twintig instituten van belang zijn, bijvoorbeeld.

De verkiezingen lopen van maandag 16 tot en met 23 mei, maar leven nog niet onder studenten en medewerkers van de HU. Dat bleek in elk geval uit de opkomst van het publiek. Dat bestond uit een handvol mensen in de theaterzaal op Padualaan 99, van wie sommigen er waren uit hoofde van hun functie. Geïnteresseerden kunnen het debat alsnog later terugzien of -horen via een video of podcast.

Klassenvertegenwoordiger

Veel studenten komen enkel naar de hogeschool om hun studie te volgen en willen niks daarnaast doen. Dat constateerde Thomas Kroes, voormalig studentlid van de Hogeschoolraad (HSR). En dat is prima, vindt hij. Maar studenten moeten wat hem betreft in ieder geval gaan stemmen. Als ze toch iets meer willen doen dan kunnen ze beginnen bij een studievereniging of Science Café. ‘Misschien word je daarna actief in de medezeggenschap.’

Dat liep zo ongeveer ook met Ariya Isak-Zai. Zij was klassenvertegenwoordiger en besloot zich twee jaar geleden kandidaat te stellen voor de  instituutsraad, gemeenschappelijke opleidingscommissie en HSR. Pardoes werd ze in alle drie de raden gekozen. Er kwam best veel op haar af maar ze kreeg volop steun. ‘Ik heb nooit docenten in de raden meegemaakt die ons als studenten niet serieus namen’, vertelde ze.

‘Tegen elkaar knetteren’

Docent Luuk van Loon, lid van een instituutsraad, benadrukte dat studenten die vinden dat zaken beter kunnen dit moeten doorgeven aan raadsleden. Zij kunnen dat vervolgens aankaarten bij de instituutsdirecteur. Maar raadsleden moeten ook actief andere studenten aanspreken om te ontdekken wat er speelt. Hij spreekt uit ervaring: Van Loon was eerder lid van de Hogeschoolraad en is nu weer kandidaat.

De raden moeten vooral fungeren als ‘luis in de pels’, zei Martijn Grul. Hij is oud-lid van de HSR en is medeoprichter van studentenfractie Vlijmscherp. Aanvankelijk was het een kleine fractie die opbokste tegen concurrent Must. Inmiddels is Vlijmscherp al jaren de grootste in de HSR en is Must verdwenen. Wat hem betreft moet er binnen de raad ‘wrijving’ zijn. ‘Dat de fracties tegen elkaar knetteren.’ Hij en Thomas Kroes van Must waren het vaak oneens, vertelde hij. Inmiddels zijn ze goede vrienden.

Maandag 16 mei rond 12.00 uur vindt bij de Universiteitsbibliotheek de kick-off plaats van de verkiezingen voor de HU en de Universiteit Utrecht.