Nieuws

Vlijmscherp grootste studentenfractie in Hogeschoolraad

Bekendmaking van de verkiezingsuitslag aan de HU, mei 2018

De verkiezingen bij de HU leiden tot een drastische wijziging in de zetelaantallen bij de studenten in de Hogeschoolraad (HSR). De fractie Vlijmscherp komt met zes zetels voor het eerst als grootste uit de bus. Studentenfractie MUST krimpt van zeven naar drie plekken. 

‘Een historische uitslag’, noemen sommigen de uitkomsten van de verkiezingen. De afgelopen jaren beschikte MUST doorgaans over een meerderheid in de studentgeleding binnen de HSR. De raad bestaat uit tien zetels voor studenten en tien voor medewerkers.

Het stuivertje wisselen is de opmerkelijkste uitkomst van de verkiezingen van medezeggenschapsraden die de afgelopen anderhalve week is gehouden. Het gaat om een voorlopige uitslag, die woensdagmiddag in sciencecafė Het Proeflokaal bekend is gemaakt. De komende periode is er nog de mogelijkheid om tegen de uitslag of de procedure in beroep te gaan, zei Mathi Vijgen, voorzitter van de Kiescommissie.

Voor de Hogeschoolraad bracht dit jaar 32,4 procent van de medewerkers de stem uit. Twee jaar geleden was dit 42,7 procent. Bij de studenten bleef de opkomst steken bij 2,9 procent, tegenover 8 procent in 2016.

Eenmansfractie
Bij de laatste HU-brede verkiezingen twee jaar geleden behaalde MUST zeven van de tien studentenzetels, evenveel als in 2014. De jaren ervoor schommelde het aantal tussen de vijf en tien zetels. Richard Gertsen begon als eenmansfractie, richtte samen met Martijn Grul studentenfractie Vlijmscherp op en behaalde in 2016 twee zetels in de HSR . Vanaf september (als de nieuwe medezeggenschapsraden aantreden) zijn de rollen tussen MUST en Vlijmscherp dus omgedraaid.

Van de acht eenmansfracties die een gooi deden naar een plaats in de Hogeschoolraad, wist alleen Jesse Veldhuizen, student Technische Bedrijfskunde, een zetel te bemachtigen.

Bij de personeelsgeleding zijn de verhoudingen stabieler. De fractie HUzo leverde één zetel in en bezet straks acht van de tien plaatsen. De verloren plek gaat naar de eenmansfractie van Marvin Fernandes, docent bij Communication and Media Design. Collega-eenmansfractie Joost de Bruin, docent bij Pedagogiek, wist zijn zetel te behouden.

Ook bij een aantal instituutsraden en (gemeenschappelijke) opleidingscommissies konden studenten en/of medewerkers stemmen op hun favoriet. Maar bij het gros van deze raden waren geen verkiezingen nodig omdat zich minder of evenveel kandidaten dan beschikbare zetels hadden aangemeld. Deze kandidaten zijn automatisch verkozen. Dit was ook het geval bij de Bestuursdienstraad, Kenniscentraraad en Dienstenraad.

Meldpunt
‘Geweldig’, reageert Richard Gertsen kort na het horen van de verkiezingsuitslag. Zo’n grote winst van zijn fractie Vlijmscherp had hij niet verwacht. Als zesde op de kandidatenlijst blijft hij in de HSR zetelen. De afgelopen periode heeft de fractie ‘keihard’ gewerkt, meent hij. Bijvoorbeeld door het instellen van een meldpunt voor klachten over toetsen. Gaandeweg de periode voegde zich een eenmansfractie bij Vlijmscherp, waardoor die al drie zetels bezette. Andere succesfactor is de kandidatenlijst met vijftien studenten van een groot aantal verschillende instituten, oppert hij.

Voor Niels van Andel, fractievoorzitter van MUST, zijn de druiven zuur. ‘Vlijmscherp is kennelijk beter in staat de achterban te mobiliseren’, zegt hij. ‘Dit verlies dwingt ons als fractie om te kijken hoe we verder moeten.’ Als mogelijke redenen voor de tegenvallende uitslag noemt hij de nieuwe koers van de Vereniging MUST. De vereniging ondersteunt niet langer alleen de gelijknamige fractie MUST, maar richt zich meer op alle medezeggenschappers, vertelt hij. ‘De fractie moest meer op eigen benen staan en daar hadden we het lastig mee. Daardoor konden we niet zo’n goede campagne voeren.’

Annette Wind, lijsttrekker van medewerkersfractie HUzo, vindt het niet erg om een zetel af te staan aan de tweede eenmansfractie in de HSR. ‘Dat zorgt voor levendigheid in de raad’, meent ze. Ze is verheugd dat Rieneke Scholten, de huidige voorzitter van de Dienstenraad, is toegetreden tot HUzo. ‘Daarmee zijn de HU Diensten goed vertegenwoordigd in de HSR.’

De nieuwe eenmansfractie Marvin Fernandes is trots op het behalen van zijn zetel. Hij stelt dat de wensen van het college van bestuur en de werkvloer niet ver uiteen liggen. ‘Ik wil me in de raad gaan inzetten voor korte lijntjes en het autonoom maken van onderwijsteams.’