Kort

Verkiezingsdebat voor jongeren met leden Eerste en Tweede Kamer

Wonen gaat boven natuur. Er moet een basisinkomen komen. En de kerncentrale in Borssele moet open blijven. Dit zijn enkele stellingen die tijdens het jongerendebat op woensdagavond 8 november in de Kargadoor aan de Oudegracht aan bod komen.

Het Politiek Café Utrecht wordt georganiseerd door de jongerenorganisaties Dwars (GroenLinks) en Jonge Socialisten (PvdA). Zij nodigen studenten uit om het debat bij te wonen. Het publiek gaat in discussie met (kandidaat)leden van de Eerste en Tweede Kamer van GroenLinks-PvdA.

Andere verkiezingsdebatten in Utrecht gaan over ‘Nederland in de Wereld’ en ‘bestaanszekerheid in de crisisgeneratie’. Op 14 november vindt het Nationaal Hoger Onderwijsdebat plaats aan de Haagse Hogeschool.