Nieuws

Verkiezingsstrijd (3): Must moet stemmen inleveren

De centrale kiescommissie van de HU heeft besloten dat alle stemmen die op Must zijn uitgebracht voor maandag 13.30 uur ongeldig worden verklaard. 

Aanleiding is de actie van Must waarbij twee koffie-apparaten werden beloofd aan studenten die op Must stemden. De actie stond tot maandag 13.30 uur op Facebook. Toen beëindigde Must de verloting nadat de kiescommissie hierover vragen had gesteld. Het was de eerste dag waarop gestemd mocht worden voor diverse raden binnen de HU. De verkiezingen lopen nog t/m zondag 2 december.

De kiescommissie oordeelde woensdag al tamelijk hard over de actie: 'Gezien de schijn van omkoping' werd Must verplicht om excuses aan te bieden op Facebook, Twitter, de eigen website en via een ingezonden brief in Trajectum. Die excuses kwamen er niet. Wel zette Must de verlotingsactie om in een algemene actie: elke student die stemde, kon het koffie-apparaat alsnog winnen. Ongeacht op welke kandidaat er werd gestemd.

Nu neemt de kiescommissie dus nog hardere maatregelen door een deel van de stemmen op Must ongeldig te verklaren. De gewijzigde actie wil ze niet verbieden, omdat er geen formele gronden voor zijn. Wel noemt de commissie de gewijzigde actie 'zeer ongewenst gezien de nauwe samenhang met voorgaande actie.' Daaraan wordt toegevoegd: 'Voorts vindt de commissie dat de actie getuigt van weinig professionaliteit.' 

Must beraadt zich nog op een reactie. Ondertussen roept de tegenhanger van Must, lijst Beter Onderwijs, in een persbericht op om 'terug te schakelen naar de inhoud en roepen MUST op om dit ook te doen.'