Nieuws

Vernieuwd college trapt komend hogeschooljaar af

Nieuw collegelid Wilma Scholte op Reimer (rechts) tijdens de jaaropening

Met een terugtellen van 3,2,1 en een yell opende het vernieuwde college van bestuur – samen met een volle zaal in het Beatrix Theater – het hogeschooljaar 2023/2024.

‘Het zijn grote schoenen waar ik in ga staan’, zei de nieuwe collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer toen het zaallicht op scheidend collegevoorzitter Jan Bogerd scheen. Met ingang van vrijdag 1 september bestaat het college uit voorzitter Scholte op Reimer, Tineke Zweed en nieuwkomer Eva Reuling, tot vandaag nog instituutsdirecteur. Redelijk uniek: een college met drie vrouwen.
 
Net als voorgaande jaren vond de jaaropening plaats in het Beatrix Theater naast station Utrecht Centraal. De bijeenkomst op donderdagmiddag 31 augustus is bedoeld voor medewerkers, externe relaties en genodigde studenten. Het leek drukker dan de voorgaande jaren, mogelijk vanwege het afscheid van Jan Bogerd, zijn laatste dag als collegevoorzitter.

Scholte op Reimer noemde zichzelf een ‘doener’. Ze is verknocht aan het hbo en vervulde daar verschillende functies in, zoals opleidingsmanager, lector en decaan (faculteitsdirecteur). Ze vindt het belangrijk dat de hogeschool aan onderzoek doet. Sommige zaken gaan wat haar betreft anders, maar de visie en de ambities blijven hetzelfde, zei ze. ‘Vanwege de continuïteit en stabiliteit.’

Scholte op Reimer signaleert dat beslissingen in het verleden ertoe hebben geleid dat het onderwijs en onderzoek uit elkaar zijn gegroeid. Onderwijs gebeurt in de instituten en voor onderzoek zijn aparte kenniscentra op gericht. ‘Die moeten naar elkaar toe groeien’, opperde zij. Ook de verbinding van de diensten met het onderwijs kan beter, meent zij.

Hugenotenprijs

De jaarlijkse Hugenotenprijs werd traditiegetrouw tijdens de jaaropening uitgereikt. Dit is een onderscheiding voor HU’ers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de hogeschool en de maatschappij. De prijs ging naar twee duo’s. Het eerste tweetal zijn de studenten Idris in ’t Hof en Joram van Velzen (beiden Social Work). Zij waren actief in diverse medezeggenschapsraden binnen de hogeschool, waaronder de Hogeschoolraad. Van Velzen was voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Van ’t Hof is bestuurslid van de Stichting HBO Medezeggenschap.
 
Ook de docenten Maaike Angevaren (Instituut voor Bewegingsstudies) en Marianne van der Zande (Instituut Social Work) kregen de HUgenotenprijs. Zij richtten 7 jaar geleden het College van Examencommissies (CvE) op. Tot op heden vervullen zij de functie van respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter. Dit college ijvert voor onder meer de professionalisering van de examencommissies van alle ruim twintig instituten. Dat leidt onder andere tot een zelfde behandeling van studenten wat betreft de toetsen.

Niet te veel praten

De jaaropening begon traditiegetrouw met een lunch waarna de inspiratiesessies losgingen. Onderwerpen waren onder meer: hoe ChatGPT het werk leuker maakt en samenwerking met het UMC Utrecht aan innovaties in de zorg. Hoofdspreker was Arjan van den Born, directeur van de Rom Utrecht, een organisatie die innovatieve ondernemers ondersteunt met kennis en financiering. Hij pleitte onder meer om niet te veel te praten maar om te doen.