Nieuws

Vertrouwenspersonen: minder klachten van medewerkers, lichte stijging bij studenten

Foto: Kees Rutten

De vertrouwenspersonen aan de HU kregen vorig studiejaar minder meldingen binnen dan in 2017-2018. Dat komt doordat het personeel minder meldingen heeft gedaan. Bij de studenten is juist een lichte stijging te zien. ‘We vragen ons af of er voldoende aandacht voor seksuele intimidatie en discriminatie is.’

Dat meldt het jaarverslag van het team vertrouwenspersonen aan de Hogeschool Utrecht. Het betekent een einde aan de groei van het aantal meldingen bij medewerkers vanaf 2015-2016. Vorig collegejaar wendden zich 133 medewerkers tot de vertrouwenspersonen, tegenover 155 het jaar daarvoor. Bij de studenten waren dat het afgelopen jaar 93, het jaar daarvoor 91.

Studenten en medewerkers ervaren de meeste last van schending van de integriteit, zoals gebrek aan betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en transparantie. Bij studenten gebeurt dit het vaakst tussen docent en student en minder onderling. Bij personeel speelt dit vooral tussen leidinggevende en medewerkers. Klachten over intimidatie (verbaal, online, pesten) staat bij studenten en medewerkers als tweede genoteerd. Ook hier gaat het vooral om de relatie tussen personeel en leidinggevende en tussen docenten en studenten, waarbij afhankelijkheid een rol speelt.

Signaal

Uitgesplitst naar de zes locaties van de HU en de groep HU Diensten valt op dat het aantal meldingen zowel absoluut als relatief het hoogst zijn op Padualaan 101 (totaal 80 klachten) en Heidelberglaan 15 (59 meldingen). Volgens Wanda de Kuiper, een van de zes vertrouwenspersonen, zijn de aantallen te laag om hier duidelijke conclusies aan te verbinden. Daarbij gaan meldingen over de ervaringen van individuen en zegt dat niets over wat feitelijk gebeurd is. ‘Die meldingen kunnen daarmee wel als een signaal fungeren voor het gevoel van sociale veiligheid onder medewerkers en studenten van de HU’, zegt zij.

In een poging de cijfers te interpreteren, oppert ze dat aan de Padualaan 101 onder meer de opleiding Social Work is gehuisvest. Studenten leren hier om te gaan met mensen in de problemen, maken daardoor misschien meer mee in stages en weten vaker de weg naar klachteninstanties te vinden. ‘Het hoge aantal meldingen kan komen door de aard van de studie’, zegt De Kuiper. En aan Heidelberglaan 15 huist bijvoorbeeld de opleiding Journalistiek, die drastisch is vernieuwd. ‘De nieuwe inrichting van het onderwijs kan een bepaalde impact hebben bij de docenten en doorwerken bij studenten.’ 

MeToo

De vertrouwenspersonen signaleren in het jaarverslag dat er relatief weinig meldingen zijn in de categorie seksuele intimidatie en racisme en discriminatie, zeker gezien de actualiteit van de #MeToo-beweging. ‘Als vertrouwenspersonen vragen we ons af of er voldoende aandacht voor seksuele intimidatie en discriminatie is’, schrijven zij in het jaarverslag. Volgend jaar wil het team meer aandacht voor dit thema.

Ook willen de vertrouwenspersonen dat er aan de hogeschool meer gebeurt op het gebied van sociale veiligheid. Het college van bestuur schrijft in een reactie op het jaarverslag dat het college hierover met de directeuren en het team vertrouwenspersonen praat, ‘maar verwacht ook dat dit gesprek gevoerd wordt binnen teams, tussen leidinggevenden en teams en tussen leidinggevenden onderling’.